PALAUTE

Opiskelijoiden palautetta kurssista:

”Kurssi on tarpeellinen ja oikein tervetullut lisä sosiaalipsykologian opetukseen ja erillinen teoriakurssi tuki nähdäkseni hyvin käytännön projekteissa työskentelyä. Myöskin varoitus kurssin edellyttämästä työmäärästä oli teoriakurssilla nähdäkseni paikallaan ja interventiokurssin osalta työmäärä pääsi joka tapauksessa yllättämään. Osittain toki ihan senkin vuoksi, että kurssityöskentely oli monivaiheista ja venyi tavallista pidemmälle ajanjaksolle.

Tämmöisissä kursseissa, joissa tehtyjä kurssitöitä esitellään yliopisto ulkopuolisille yhteistyökumppaneille on toki myös aina hieman enemmän suorituspaineita. Kannustan silti ehdottomasti toteuttamaan interventiokurssia jatkossakin kytkeytyen todellisiin hankkeisiin ja haasteisiin! 🙂 Sen sijaan työmäärän suhteen kurssisuoritus voisi olla 5 opintopisteen sijaan 10 opintopisteen kokonaisuus, mutta tätä pitänee selvitellä tutkinto-ohjelman tasolla.

Kaiken kaikkiaan kiitos opettavaisista, haastavista ja innostavista kursseista!

* * * * * * * * * * * * * * * *

”Kiitos erittäin pätevästä ja asiantuntevasta opetuksesta. Kaikesta näkee, että olet erittäin innostunut ja kiinnostunut aiheesta. Se välittyy kaikkeen myös opetuksessa ja innostaa myös opiskelijoita. Kuten sanottua, hyvinvointiin vaikuttamisen interventioista voisi sosiaalipsykologian oppiaineessa luoda varmasti aivan oman opintokokonaisuutensa, vaikka nämä kaksi kurssia kuuluvatkin jo ”Hyvinvointi ja mieli” -teemaopintokokonaisuuteen. Teoriakurssin teoriasisältö on niin laaja, että siitä riittäisi materiaalia varmasti kahteen ellei kolmeenkin opintojaksoon. Tämän jälkimmäisen case-kurssin työmäärä onneksi jakaantui ryhmän jäsenten kesken, jolloin työmäärä ei ollut aivan kohtuuton. Tällaisissa case-kursseissa saattaa olla myös niin, että opiskelijat innostuvat tekemään toisaalta paljon enemmän kuin opintovaatimukset edellyttäisivät. Ongelmaperustainen oppimismenetelmä ja ryhmätyö on todella hyvä tapa sisäistää opiskeltava asia syvällisesti ja saada tietoa jäämään pitkäkestoiseen muistiin kirjallisuustenttiin verrattuna. Usein kirjatentin jälkeen asiat pyyhkiytyvät mielestä viikon parin kuluessa, kun muistijälkiä on kertynyt vain ulkolukemisen myötä. Tässäkin mielessä kurssin opiskelupedagoginen järjestely oli erinomainen.

Kiitos paljon kurssista!”