Kurssi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä

Tämä kurssiblogi kertoo ”Hyvinvoinnin edistäminen: interventiot” -kurssista.

Käytännön hanketoimijoiden caseihin perustuva pienryhmätyöskentely vaatii tutkimusnäyttöä, teorioita ja käytäntöä yhdistävää kehittämistyötä. Opiskeljoiden tavoitteena on, käyttäytymistieteellistä osaamistaan ja systemaattista interventiosuunnittelu-kehikkoa hyödyntäen, kehittää konkreettinen suunnitelma jonkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen intervention toteuttamiseksi.

Tervetuloa seuraamaan edistymistä!