Vetyperoksidi ja kantakortti

Toiseksi yllättävin koskaan minulle tulleista kysymyksistä koski vetyperoksidia ja kannettavia tietokoneita. Peroksidilla voi desinfioida tilan, ja haluttiin tietää kestääkö tietokone sen, vai onko se vietävä käsittelyn ajaksi pois tilasta. Asia testattiin, ja kestäähän se.

Tietohallinto auttaa myös tutkimuksen erikoisemmissa kysymyksissä. Tarkoitus on jatkossa tehdä tätä järjestelmällisemmin nimetyn työryhmän voimin, mutta apua on pystytty tarjoamaan nykytilanteessakin. Kerron tässä joitakin esimerkkejä.

– Sotien aikaisten kantakorttien digitoinnissa autamme tietokannan suunnittelussa. Ei ole järkevää tallentaa tietoa siitä, että tykkimies Virtanen syntyi Viipurin läänissä ja Sakkolan kunnassa. Mieluummin tallennetaan vain tieto syntymäkunnasta, ja erikseen tieto kuntien kuulumisesta lääneihin.

– Tiedonsiirtoon yliopistolle on tehty muutamia tietoturvallisia erityisratkaisuja asiakkaan pyynnön mukaan. Rajoitteena näissä on ollut esimerkiksi ulkopuolisen toimijan käytettävissä olevat välineet tai epävakaan valtion kenties erittäin epävakaasti toimivat tietoliikenneyhteydet.

– Yliopisto vs. edellinen yrittäjä 6-0: Erään iäkäs kiintolevy saapui tänne arkistosta saatesanoilla ”Me emme saa tätä auki.” Muutamien välivaiheiden jälkeen levy luettiin ja purettiin tiedostoiksi.

– Matematiikan tutkimuksen avuksi on kirjoitettu koodeja eräiden matriisiepäyhtälöiden tutkimiseen. Samaan sarjaan kuuluu singulaariarvohajotelman rinnakkaistaminen useammalla suorittimella laskettavaksi.

– Kyselylomake muokattiin tutkijan pyynnöstä erityisryhmälle soveltuvaksi. Tätä varten asennettiin ensin tavallisesta poikkeava kyselyohjelmisto.

– Erilaisia tiedostojen esikäsittelyjä (”poista rivit, joissa on alle 50 merkkiä”, ”poista viimeinen sarake” tms.) tehdään aina toisinaan.

– Tavallista 10-100 kertaa suurempia levyalueita isojen datojen tallennukseen tehdään melko säännöllisesti.

Erikoisempiakin asioita kannattaa siis kysyä. Kaikkea ei voi tehdä, tai emme ehdi tehdä, mutta kysyä saa aina. Ja joskus käy niinkin, että kysyjän hyvin hankalaksi kuvittelema kysymys onkin tietohallinnon näkökulmasta tavattoman yksinkertainen.

Ai niin: Mikä sitten on se kaikkein yllättävin pyyntö, jolle vetyperoksidikin jäi toiseksi? Kirjoittaa robotille muutamia vuorosanoja näytelmään – en usko aivan pian kysyttävän mitään tätä ohittavaa. Ensi-ilta on huhtikuussa.

Jori Mäntysalo

Be Sociable, Share!