Digimentoritoimintaa Tampereen yliopistossa

Miten yksittäisten opintojaksojen kohdalla tehty hyvä kehittämistyö saataisiin jatkossa paremmin koko yhteisön tietoon ja hyödynnettäväksi? Miten teknologia ja uudet oppimisympäristöt tukevat opetuksen monimuotoistamista, joustavia opiskelumahdollisuuksia ja oppimista?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohtii Tampereen yliopiston Digimentoriryhmä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää mentoritoimintaa on tehty aiemminkin yliopistossamme. Tällä kertaa toiminnalla ei pyritä vain yksittäisten verkkokurssien luomiseen, vaan näkökulma ja toiminnan tavoite on laajempi.  Tässä ajassa opetus on usein sulautuvaa (Blended Learning), joka tarkoittaa lähiopetuksen ja tietoverkkojen välityksellä toteutetun opetuksen integrointia. Tiukka jako lähi- ja verkko-opetukseen ei ole olennaista, vaan yhdistelmä, joka parhaalla mahdollisella tavalla tukee oppimista. Mentoritoiminnan kohteena onkin opetuksen kehittäminen ja uudistaminen sekä teknologian tarkoituksenmukainen hyödyntäminen tässä tehtävässä.

 

Digimentoritoimintaa toteutetaan kolmitasoisella mallilla, johon digimentoriryhmän lisäksi kuuluvat linjauksia ja ohjausta antava Digiohjausryhmä (DigiOhry) sekä tiedekuntien kehittämisryhmät ja –kohteet.

 

 

 

 

 

Yksintekemisestä yhteisölliseen kehittämiseen

Digimentorit eivät ole yhteisöjensä it-tukihenkilöitä, vaan viestinviejiä ja fasilitaattoreita tiedekunnan opetuksen kehittämistoiminnassa. Tukena kehittämisessä ovat myös tietotekniikan (TIHA) ja pedagogiikan (EDU) asiantuntijat.

Teknologian onnistunut opetuskäyttö edellyttää kolmenlaista tietoa: oman alan sisältötietoa, pedagogista tietoa ja teknologista tietoa. Usein näiden alueiden osaamista vahvistetaan erikseen, vaikka juuri alueiden leikkauspisteet ja yhtymäkohdat ovat se, missä tieto muuttuu osaamiseksi ja näkyväksi.

Kuva: Mishra, P.,Koehler, M. J. (2006) (http://tpack.org)

Kun tavoitteena on opetuksen uudistaminen ja monimuotoistaminen teknologian avulla, tarvitaan teknologis-pedagogista sisältötietoa (Technological pedagogical content knowledge). Tämä tieto on ymmärrystä siitä, miten teknologian avulla voidaan edesauttaa ja tukea kyseisen oppiaineen oppimista ja asiantuntijaksi kehittymistä: Mitkä sisällöt on hyvä käydä läpi juuri lähitapaamisissa ja milloin taas verkkoympäristön työkalut voisivat olla avuksi? Mitkä opetusmenetelmät ja oppimisympäristöjen elementit parhaiten tukevat juuri näiden sisältöjen oppimista? Hyviä kokemuksia tällaisen osaamisen karttumisesta on saavutettu muun muassa opettajien ja asiantuntijoiden yhteisissä kehittämisryhmissä, joissa teknologia ei ole irrallisena opeteltavana osaamisalueena, vaan sen käytön peruste ja tarve nousee opettajien pedagogis-sisällöllisen keskustelun pohjalta.

Yllä kuvattu Punya Mishran ja Matt Koehlerin luoma TPACK-malli ei ole uusi, mutta yksi osuvimmista kuvaamaan sitä moninaista tietoa ja osaamista, jota laadukas tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö edellyttää. Malliin pohjautuu myös digimentoriryhmämme tavoite: etsiä ja luoda niitä foorumeita, kehittämisryhmiä ja hankkeita, joissa nämä kolme tieto- ja osaamisaluetta kohtaavat.

Vuoropuhelua DigiOhryn ja opiskelijoiden kanssa

Yhteisöllisyyden hyödyt oppimiselle ymmärretään ja niitä sovelletaan laajasti opetuksessa. Kuitenkaan opetuksen kehittämisessä samojen toimintamallien toteuttaminen ei ole aina helppoa. Jotta puitteet ja edellytykset kehittämistyölle taataan, on Digimentoriryhmä saanut keskustelukumppanikseen DigiOhryn, jonka yhtenä tehtävä on käydä keskustelua ja antaa ohjausta sekä tukea yliopistoyhteisön toiminnan uudistamiselle digitalisaation avulla. Digimentorit tuovat viestiä tiedekunnista mentoriryhmään, josta asioita voidaan nostaa DigiOhryn käsiteltäväksi ja linjattavaksi. Sen sijaan, että tietoa tiedekuntien toiveista ja kehittämisen haasteista vain jaettaisiin, niihin voidaan näin myös vastata ja vaikuttaa. Myös opiskelijoiden ääni ja näkemykset halutaan kuuluville. Tähän tarjoutuu yksi mahdollisuus opiskelijoille toukokuussa järjestettävässä työpajassa.

Monipuolinen Digimentoriryhmä

Jo ensimmäisessä mentoriryhmän tapaamisessa tuli ilmi, kuinka paljon Tampereen yliopistossa on jo tehty erilaisia kehittämishankkeita ja toteutuksia, joista noussutta tietoa olisi tärkeää jakaa koko yhteisölle. Ryhmässämme on myös paljon erilaista, toisiaan täydentävää osaamista ja asiantuntijuutta. Teemoja tarkastellaan erilaisia näkökulmista. Ryhmän 16 digimentoria edustavat kaikkia tiedekuntiamme ja kielikeskusta:

  • COMS: Anu Kuusisto, Teemu Rauhala
  • EDU: Päivi Svärd, Sirpa Mäkinen
  • JKK: Heta Heiskanen, Martti Nieminen, Hannes Peltonen
  • MED: Juhani Jääskeläinen, Juha Kesseli, Niku Oksala,
  • LUO: Aulikki Hyrskykari, Ari Virtanen
  • SOC: Ismo Isopoussu, Jouni Keskinen, Turkka Näppilä
  • Kielikeskus: Susan Gamache

Digimentorit tapaavat kerran kuussa. Yhtenä toimintamme tiedotuskanavana toimii tämä tietohallinnon blogi, jossa kerromme toiminnastamme ja tapaamisten teemoista ja nousseista ajatuksista.  Ensimmäisen tapaamisen perusteella ryhmän käynnistämistä ohjannut iso tavoite, ”Koko yliopistoyhteisön parempi ymmärrys tulevaisuuden oppimisesta, opettajuudesta ja oppimisympäristöistä”, on ainakin jo ensi askeleen verran lähempänä.

Digimentoriryhmän koordinaattori,
Suvi Junes

Be Sociable, Share!