Tutkimus toimittajista työelämän muutoksissa

Projekti: Irtisanottujen toimittajien uudet työt

Hankkeessa tutkitaan journalistien uusia työnkuvia, pärjäämistä työelämän muutoksissa sekä irtisanomisten vaikutuksia journalistisen työn sisältöihin ja toimittajan ammatti-identiteettiin. Tavoitteena on hahmottaa, miten journalistit ovat selvinneet media-alan kiristyneestä työtilanteesta, organisaatiomuutoksista ja yt-neuvotteluista.

Tutkimuksessa selvitetään 1) millaisia ovat journalistien uudet työsuhteet, ja miten niihin on päädytty, 2) miten journalistien työnkuva, tehtävät ja tekemisen tapa ovat muuttuneet irtisanomisten aikakaudella, 3) mitä meneillään oleva media-alan muutos merkitsee journalismille professiona ja työhön liittyvien kriteerien näkökulmasta ja 4) millaisia empiirisiä ja teoreettisia johtopäätöksiä tutkimus journalistien uudelleentyöllistymisestä tarjoaa tietotyön muutoksia ja ammatti-identiteetin murrosta käsittelevälle työelämän tutkimukselle.

Tutkimus toteutetaan monimenetelmäisesti. Laajalla kyselytutkimuksella selvitetään työttömäksi jääneiden journalistien tilanne, taustatekijät sekä kokemukset työttömyydestä ja uudelleentyöllistymisestä. Tutkimusta täsmennetään uudelleentyöllistymiseen liittyvien aiheiden osalta muistelumenetelmällä ja teemahaastatteluin. Tutkimus aloitettiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa elokuussa 2015. Tulokset julkaistaan lokakuussa 2016.

Vastuuhenkilö: Ari Heinonen
Tutkijat: Kari Koljonen, Auli Harju

Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ja Tampereen yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *