Four research themes of the group

HET stands for Higher Education in Transition. HET research group is one of many research groups at the School of Education, University of Tampere, Finland. In HET research group, the…

Y-sukupolven opiskelijat etsivät omaa tilaa yliopistossa

Tutkimusten mukaan Y-sukupolven opiskelijat, jolla viitataan vuosina 1980–1999 syntyneisiin, eroaa edellisistä sukupolvista erityisesti siinä, mitä he odottavat koulutukselta ja millaisia oppimis-, työskentely- ja käyttäytymistapoja he ovat omaksuneet. Lindénin, Annalan ja…

Transnational courses of teaching and learning in higher education

HET group members, Jyri Lindén and Johanna Annala, are responsible for organising the research-based education of university pedagogy, ie. teaching and learning in higher education. These 10-60 ECTS courses are…

EUROSTUDENT VI opiskelijatutkimus käynnissä keväällä 2016

Eurooppalainen korkeakouluopiskelijoiden tilannetta vertaileva EUROSTUDENT-kysely on parhaillaan käynnissä jo kuudennen kerran  ja toteutetaan Suomessa 1.3.-31.5.2016 internetkyselynä tutkimuksen otokseen valikoituneille noin 24 000 korkeakouluopiskelijalle. Kyselyn toteuttajana on OKM ja tiedonkeruusta vastaa…

Tampere3 ja opiskelijoiden osaaminen?

Yksi Tampere3 -prosessiin liittynyt huolenaihe koskee opiskelijoiden osaamista. Mitä tapahtuu opetukselle, kun eri traditioista nousevat koulutukset lähentyvät toisiaan? Mitä tapahtuu opiskelijoiden osaamiselle, kun samoissa ryhmissä on opiskelijoita eri suunnista? Taustalla…

Blogit oppimisympäristönä ja yleisö? Yhteistyötahoja haussa väitöstutkimukseen

Teen parhaillaan HET-tutkimusryhmässä väitöstutkimusta otsakkeella “Blogit oppimisympäristönä, opettajan pedagogiset käytänteet ja opiskelijan itsesäätely”. Tutkimuksen kohteena ovat yliopistojen kurssit, joissa sovelletaan sulautuvan opetuksen periaatetta ja joissa blogeja käytetään yhtenä oppimisympäristönä. Blogeihin…

Qualified to teach? The present and future of pedagogical education of academic staff

The pedagogical skills and qualifications of the academic staff tend to rise as a hot topic every now and then among the students – and mostly because the importance of…

Seductive discourses of HE research

HET research group organised a seminar called Emerging trends in higher education research at the end of November. The keynote speaker of the seminar was Dr. Kelly Coate from King`s…

Who we are – people of the HET research group

HET stands for Higher Education in Transition. HET research group is one of many research groups at the School of Education, University of Tampere, Finland. In HET research group, the…

Emerging trends in higher education research

HET research group is organising seminar called Emerging trends in higher education research. Seminar will take place from 26.11.2015 13.00 to 27.11.2015 11.30 at the University of Tampere. Seminar is…