Het-group researcher in spotlight: Marita Mäkinen

    Professor of Educational Sciences in the field of teacher education at the University of Tampere  Leader of the HET -group with Vesa Korhonen     How did you…

Kasvatustieteen päiviltä 17.-18.11.2016 poimittua

Tänä vuonna Kasvatustieteen päivät järjestettiin Turussa teemalla Eriarvoistuva maailma –tasa-arvoistava koulu? Keynote luennoitsijoina kuultiin professori Diane Reayta Cambridgen yliopistosta Isosta Britanniasta sekä professori Martin Thruppia Waikaton yliopistosta Uudesta Seelannista. Professori…

Vastavalmistuneiden maistereiden työllistymisen haasteista kasvatustieteilijän näkökulmasta

Olen elokuussa 2016 valmistunut Kasvatustieteiden maisteri Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutusohjelmasta Tampereen yliopistosta. Kirjoitin parityönä korkeakoulupoliittisen gradun opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymisestä yliopistokoulutuksessa sekä osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisen lähitulevaisuudesta. Olen ollut koko opintopolkuni…

Four research themes of the group

HET stands for Higher Education in Transition. HET research group is one of many research groups at the School of Education, University of Tampere, Finland. In HET research group, the…

Y-sukupolven opiskelijat etsivät omaa tilaa yliopistossa

Tutkimusten mukaan Y-sukupolven opiskelijat, jolla viitataan vuosina 1980–1999 syntyneisiin, eroaa edellisistä sukupolvista erityisesti siinä, mitä he odottavat koulutukselta ja millaisia oppimis-, työskentely- ja käyttäytymistapoja he ovat omaksuneet. Lindénin, Annalan ja…

Transnational courses of teaching and learning in higher education

HET group members, Jyri Lindén and Johanna Annala, are responsible for organising the research-based education of university pedagogy, ie. teaching and learning in higher education. These 10-60 ECTS courses are…

EUROSTUDENT VI opiskelijatutkimus käynnissä keväällä 2016

Eurooppalainen korkeakouluopiskelijoiden tilannetta vertaileva EUROSTUDENT-kysely on parhaillaan käynnissä jo kuudennen kerran  ja toteutetaan Suomessa 1.3.-31.5.2016 internetkyselynä tutkimuksen otokseen valikoituneille noin 24 000 korkeakouluopiskelijalle. Kyselyn toteuttajana on OKM ja tiedonkeruusta vastaa…

Tampere3 ja opiskelijoiden osaaminen?

Yksi Tampere3 -prosessiin liittynyt huolenaihe koskee opiskelijoiden osaamista. Mitä tapahtuu opetukselle, kun eri traditioista nousevat koulutukset lähentyvät toisiaan? Mitä tapahtuu opiskelijoiden osaamiselle, kun samoissa ryhmissä on opiskelijoita eri suunnista? Taustalla…

Blogit oppimisympäristönä ja yleisö? Yhteistyötahoja haussa väitöstutkimukseen

Teen parhaillaan HET-tutkimusryhmässä väitöstutkimusta otsakkeella “Blogit oppimisympäristönä, opettajan pedagogiset käytänteet ja opiskelijan itsesäätely”. Tutkimuksen kohteena ovat yliopistojen kurssit, joissa sovelletaan sulautuvan opetuksen periaatetta ja joissa blogeja käytetään yhtenä oppimisympäristönä. Blogeihin…

Qualified to teach? The present and future of pedagogical education of academic staff

The pedagogical skills and qualifications of the academic staff tend to rise as a hot topic every now and then among the students – and mostly because the importance of…