HET -ryhmän tutkija valokeilassa: Pauliina Alenius


pauliina-etusivukuva-pienennetty

  • Yliopisto-opettaja ja tutkija, tutkimusalueena ylirajaisuus ja monikulttuuriset oppimisympäristöt
  • HET-tutkimusryhmän kansainvälisyys-tiimin jäsen

 


Miten sinusta tuli tutkija?

Olen työskennellyt aiemmin yliopistohallinnossa mm. amanuenssina ja kansainvälisten asioiden koordinaattorina kansainvälisen koulutuksen keskuksessa, jossa minulla on myös vakituinen työ. Tällä hetkellä työskentelen määräaikaisena yliopisto-opettajana kasvatustieteiden yksikössä. Olen aiemmin opiskellut mm. kansainvälistä politiikkaa, etnisiä suhteita ja historiaa, mutta opettaminen on aina kiinnostanut minua ja niinpä hakeuduin suorittamaan pedagogisia opintoja yhteiskunnallisissa aineissa. Pedagogisten opintojen aikana kiinnostuin kasvatustieteistä laajemminkin. Pääsin sitten tutkijaksi TRANS-NET-projektiin, jonka myötä aloitin myös tohtoriopinnot kasvatustieteiden laitoksella. Palasin välillä kansainvälisen koordinaattorin työhöni, mutta saatuani vuodeksi paikan tohtoriopiskelijana sain viimeisteltyä väitöskirjani. Tällä hetkellä toimin yksikössä opetustehtävässä yliopisto-opettajana.

 

Mikä on tehtäväsi HET –ryhmässä tällä hetkellä?

Olen jäsenenä HET –tutkimusryhmän kansainvälisyys-tiimissä. Omat tutkimusaiheeni ovat tällä hetkellä ehkä lähempänä Muuttoliike, muutos ja ylirajaisuus (MTT) -tutkimusryhmää, jossa olen myös jäsenenä. Minua kiinnostaisi jatkossa tarkastella mm. ylirajaisia oppimisympäristöjä korkeakoulutuksessa.

 

Kerro mitä tutkit juuri nyt?

Olen tutkinut Pirkko Pitkäsen, Päivi Vartiaisen ja Marja Koskelan kanssa MTT –tutkimusryhmässä ulkomailta muuttaneiden sairaanhoitajien työssäoppimista ja integroitumista työyhteisöihinsä. HET –tutkimusryhmässä työn alla on kansainvälinen kirjaprojekti Vesa Korhosen kanssa, joka liittyy korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen ja ylirajaistumiseen. Lisäksi arviointiprosessissa on pari artikkelia liittyen väitöskirjani teemoihin.

 

Kuvaile minkälaista tutkijan työ on?

Tutkimustyö on luovaa ja hyvin itsenäistä. Se vaatii myös pitkäjänteisyyttä sekä ajanhallinta- ja organisointitaitoja. Nykyään tutkimusta tehdään paljon erilaisissa ryhmissä, myös kansainvälisissä, joten tiimityötaidot ja esimerkiksi kielitaito ovat tärkeitä. Tutkija joutuu myös hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia ja hänen täytyy osata erottaa, mikä on oleellista.

 

Mikä on tutkimuksen tekemisessä haastava ja mikä innostaa?

Haastavinta tutkimustyössä tällä hetkellä omalla kohdallani on löytää aikaa tutkimukselle. Tämänhetkinen työnkuvani painottuu enemmän opetukseen ja siksi tutkimukselle on työn puolesta osoitettu hyvin vähän aikaa. Pidän kyllä erittäin paljon myös opettamisesta. Aikataulut ovat haaste usein myös erilaisissa tutkimusprojekteissa, joissa on osattava organisoida oma työskentelynsä siten, että tuloksia saadaan silloin kun on luvattu ja projekti päätökseen sovitussa ajassa. Kansainvälisissä ja monitieteisissä projekteissa haastavaa ovat myös erilaiset toimintatavat. Toisaalta kansainvälisissä projekteissa voidaan käydä antoisia ja hedelmällisiä keskusteluja ja oppia paljon uutta. Tutkimuksessa ehkä hienointa on se, kun oivaltaa jotakin uutta, saa ratkaistuksi jonkin tutkimusongelman tai kun saa aikaan merkittäviä tuloksia.