HET-ryhmän tutkija valokeilassa: Satu Niittylahti


satu-pitka-kuva-istuva

  • Ammatillisten aineiden opettaja ja tohtoriopiskelija aiheena nuorten (alle 18v.) kouluun ja koulutukseen kiinnittyminen
  • HET –tutkimusryhmässä Koulutuksen tilat –ryhmän jäsen

 


Miten sinusta tuli tutkija?

 

Valmistuin alun perin sairaanhoitajaksi, mutta oltuani työssä jonkin aikaa päätin jatkaa opintojani terveystieteiden maisteriksi, jota kautta pätevöidyin myös hoitotyön opettajaksi. Olen maisteriksi valmistumiseni jälkeen opettanut lähihoitajaopiskelijoita ja työni kautta jo pidempään pohtinut nuorten ammattiopiskelijoiden koulutukseen ja työelämään kiinnittymisen haasteita.

 

Mikä on tehtäväsi HET –ryhmässä tällä hetkellä?

 

Olen tohtoriopiskelijana mukana HET –ryhmän Koulutuksen tilat –tiimissä.

Kerro mitä tutkit juuri nyt?

 

Tällä hetkellä työstän väitöskirjaani, jossa tutkin nuorten (alle 18v.) ammattiopiskelijoiden kouluun ja koulutukseen kiinnittymistä. Kiinnitän huomiota myös toimijuuteen opiskeluympäristössä sekä siihen, miten opiskelijoiden ikä huomioidaan koulutuksessa. Olen kiinnostunut siitä miten ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten aktiivista toimijuutta ja kykyä tarttua omiin opintoihinsa voidaan tukea. Iän suhteen haasteena näillä opiskelijoilla on paitsi itse ammattiin kasvaminen myös esimerkiksi oman identiteetin rakentaminen. Nuoret ovat mielestäni vaativia, mutta myös valloittavia yhteistyökumppaneita.

 

Minkälaista tutkijan työ on, mikä haastaa ja mikä innostaa?

 

Tutkimustyö on pitkäjänteistä, mutta siihen kuuluu myös tietty epävarmuus siinä mielessä, että aina ei ole itsestä kiinni miten asiat etenevät, niin kuin ei ole opetuksessakaan. Haasteeksi koen rajaamisen, koska aina on olemassa uutta tietoa ja uusia näkökulmia, joista ilmiötä voisi tarkastella. Inspiroivaa taas on olla sen äärellä mikä itseä kiinnostaa, kun työelämässä joutuu usein jakamaan huomiotaan tosi monelle asialle, eivätkä kaikki ole niin omaa sydäntä lähellä. Olen myös kokenut tutkijakoulussa monitieteisyyden ja keskustelun eri näkökulmista esimerkiksi eri tieteenalojen välillä hyvin inspiroiviksi ja ajatuksia herättäviksi.