Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Innostun tieteestä, joka vaikuttaa! Lisäksi tutkin itse vaikuttamisen ilmiötä.

Vaikuttamista on sosiaalipsykologiassa tutkittu ensisijaisesti yksilöiden ja ryhmien välisenä ilmiönä, mutta projekteissani on käsitelty myös organisaatioiden ja policy-tason muuttamista.

Suomessa alihyödynnetään kansainvälisesti nousussa olevaa implementointi- ja disseminaatiotiedettä. Tämä on yksi tulevaisuuden tutkimusfokuksistani – ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut  tästä aiheesta!

Alle olen listannut teemoittain joitakin viime vuosina tekemiämme tutkimuksia ja niiden konkreettisia vaikutuksia terveyden edistämisen, johtamisen tai sairauksien hoidon parantamiseen.

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN EDISTÄMINEN:
Koostimme koulupohjaisista liikunnanedistämis-ohjelmista parhaat strategiat:

  • Hynynen, S.-T., van Stralen, M., Araujo-Soares, V., Sniehotta, F., Hardeman, W., Chin A Paw, M., Vasankari, T. & Hankonen, N. (2016) A systematic review of school-based interventions targeting physical activity and sedentary behaviour among older adolescents. International Review of Sport and Exercise Psychology.

Tämä suomenkielinen katsaus antaa lasten ja nuorten liikunnanopettajille konkreettisia keinoja, joiden on todettu olevan yhteydessä myönteisen liikuntasuhteen ja liikuntamotivaation syntymiseen:

  • Hynynen, S.-T. & Hankonen, N. (2015) Autonomiaa tukeva vuorovaikutus lapsiin ja nuoriin kohdistuvien liikuntainterventioiden perustana: Kirjallisuuskatsaus. Kasvatus.

ASIANTUNTIJAORGANISAATIOIDEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN TIETOJOHTAMISELLA:
Steniuksen organisaatiopsykologinen tutkimuskokonaisuus on tunnistanut keskeisiä motivaattoreita asiantuntijoiden keskinäiseen tiedonjakamiseen, joka on tietointensiivisten organisaatioiden menestyksen edellytys. Tutkimus antaa tutkimusperustaisia, konkreettisia ohjeita johtajille, miten tiedonjakamista voi edistää.

VANHUSTEN TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN JA LAITOSHOIDON TARPEEN VÄHENTÄMINEN:
Kotihoidossa olevien vanhusten fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistämiseksi tehtiin kotihoitajien koulutuksen kautta interventio (Ikihyvä Toimintakyky -ohjelma). Omaehtoisen liikuntamotivaation synnyttäminen edistää paitsi liikuntaa, myös vanhusten objektiivisesti mitattua toimintakykyä. Mikäli kotihoidon työntekijät saataisiin käyttämään omaehtoista liikkumismotivaatiota parhaiten edistäviä vuorovaikutustapoja, vanhusten toimintakykyä ja kotona asumista voitaisiin merkittävästi edistää.

  • Karttunen, T., Hankonen, N. & Absetz, P. (2015) Optimismin ja omaehtoisen motivation yhteys ikääntyneiden liikuntaan, fyysiseen toimintakykyyn ja niiden muutoksiin. Gerontologia.

TERVEELLISEN SYÖMISEN EDISTÄMINEN JA KROONISTEN SAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISY:
Näissä VARU/DefenceNutri-tutkimusprojektiin kuuluvassa kokonaisuudessa erittelimme nuorten miesten terveelliseen ja epäterveelliseen syömiseen vaikuttavia tekijöitä, joita voi hyödyntää terveydenedistämisinterventioiden tehostamiseksi.

DIABETEKSEN HOIDON JA ELINTAPAMUUTOSTEN TUKEMISESSA TEHOSTAMINEN:
Tämä tutkimus tunnisti käyttäytymismuutostekniikat, jotka olivat yhteydessä parempiin laihtumistuloksiin intensiiviseen elintapaohjaukseen osallistuneiden diabeetikkojen joukossa.

TUTKIMUSPERUSTAINEN OHJELMA VÄHÄN LIIKKUVIEN, AMMATTIIN OPISKELEVIEN NUORTEN LIIKUNNAN EDISTÄMISEKSI:
Laaja tutkimushanke rakensi käyttäytymis- ja terveystieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuvan, koulupohjaisen ohjelman, joka tähtää kansallisten liikunta- ja istumissuositusten jalkauttamiseen ammatillisissa oppilaitoksissa ja jonka levittämisestä kansallisesti on keskusteltu Opetushallituksen kanssa. Ohjelma on sovitettu oppilaitosten arkeen ja opetussuunnitelmaan. Vaikka aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että teorian ja tutkimuksen hyödyntäminen käyttäytymismuutosinterventioiden suunnittelussa edistää niiden vaikuttavuutta, tämän hankkeen vaikuttavuus arvioidaan huolellisesti satunnaistetussa asetelmassa. Hanke on tuottanut paitsi tutkimusaineistoa, myös tutkimukseen perustuvia käytännön materiaaleja oppilaitosten terveydenedistämiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *