Ryhmä

Tällä hetkellä toimin vastuullisena / päätutkijana seuraavissa käynnissä olevissa tutkimushankkeissa.

Käyttäytymisen muutoksen prosessit: Psykososiaaliset muutosmekanismit hyvinvoinnin lisäämistä tavoittelevissa interventioissa
(”Processes of behaviour change: Psychosocial mechanisms of change in interventions to promote wellbeing”)
Suomen Akatemia, akatemiatutkijaprojekti 2015-20 (285283), 434 485 €

  • Akatemiatutkija Nelli Hankonen, VTT, dosentti

Liikettä toiselle asteelle: Näyttöön perustuvan liikunnan edistämiseen ja istumisen vähentämiseen tähtäävän interventio-ohjelman kansallisen levittämisen pilotointi ja toteutus
(”Enhancing physical activity promotion in upper secondary schools: Nationwide dissemination and implementation of evidence-based intervention strategies”)
Suomen Akatemia, kärkihanke ”Tutkimuksella eteenpäin”, 2016-18 (304114), 300 000 €

  • Projektikoordinaattori Elisa Kaaja, YTT
  • Tutkija Katariina Köykkä, FM (osa-aik.)

Omaehtoinen motivaatio: Yksilöllisten motivaation hallintakeinojen koonti sekä työ- ja liikuntamotivaation ajallisen vaihtelun tutkimus
(”Self-determined motivation for work and health: investigating fluctuations and identifying effective strategies for motivational self-management”)
Suomen Akatemia, akatemiahanke, 2016-20 (295765), 480 000 €

  • Tutkijatohtori Minna Stenius, KM, VTM, VTT (väit 2016)
  • Tutkija Matti Heino, BBA, VTM

Ammattiin opiskelevia nuoria aktivoimassa: Let’s Move It -liikunnanedistämisohjelman arviointi klusterisatunnaistetussa kontrolloidussa interventiotutkimuksessa
(”Changing physical activity and sedentary behaviours among adolescents in vocational schools: Evaluation of the Let’s Move It program in a cluster randomized controlled intervention trial”)
Opetus- ja kulttuuriministeriö
, liikuntatieteelliset tutkimusprojektit, 2015-17 (OKM/81/626/2014)

  • Projektikoordinaattori Katariina Köykkä, FM (osa-aik.)
  • Osa-aikaiset tutkimusavustajat: Elisa Kaaja, Noora Hagman, Nella Heiskanen, Tapio Kumpula, Petja Sjö, Verena Kortelainen, Tanja Partanen, Jere Partanen

Päättyneet rahoitukset:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, liikuntatieteelliset tutkimusprojektit,  2012–14 (34/626/2012)
  • Sosiaali- ja terveysministeriö, terveyden edistämisen määräraha, 2013-15 (201310238)