Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tampereen yliopiston hallitus hyväksyi keväällä 2012 tasa-arvo ja  yhdenvertaisuussuunnitelman, jossa on tehty päälinjaukset yliopistossa harjoitettavasta politiikasta ja siitä mitkä ovat ne tahot, jotka ovat pääasiallisessa vastuussa ko. politiikasta.

Pähkinänkuoressaan suunnitelman painotukset ovat seuraavat:

  • TaY ymmärtää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön laajana kokonaisuutena ja huomioi sen omassa toiminnassaan. Tärkeää uudessa ohjelmassa on se, että perinteistä tasa-arvotyötä on täydennetty yhdenvertaisuuspolitiikalla. Nämä korostukset tulevat nykyisin esille myös lainsäädännössä, jolla eri ministeriöt ja Tasa-arvoasian neuvottelukunta ohjeistavat toimintaamme.
  • TaY on jakanut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön vastuun kaikille relevanteille hallinnollisille tahoille niiden tehtäväkuvan mukaisesti. Niinpä esimerkiksi opintoneuvosto vastaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä opetuksessa ja viestintä yliopiston tiedotustoiminnassa. Katso tätä tarkemmin itse ohjelmasta.
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä on pieni, mutta pippuri työrukkanen, joka raportoi ja arvioi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä, mutta näiden sivujen avulla se pyrkii myös proaktiiviseen työhön ja kutsuu kaikkia asiasta kiinnostuneita tahoja yhteistyöhön.