Keskustelua ja utopioita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikasta

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyötä edistetään poliittisin päätöksin, normatiivisin säädöksin ja työnantajapolitiikalla, mutta sitä voidaan edistää kriittisellä ja arvioivalla keskustelulla. Tällä Tampereen yliopiston sisäisellä blogisivustolla me käymme tähän keskusteluun ja toivotamme sinut mukaan.

Tavoittelemme avointa ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyötä eteenpäin vievää keskustelua. Keskustelun kielenä voi käyttää suomea ja englantia. Sivuston oikean reunan palkeista käy ilmi teemat, joista toivomme keskustelua. Keskustelua koordinoi ja valvoo TAY Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta. Pidätämme itsellemme oikeuden evätä epäasialliset argumentit mutta muutoin toivotamme niin opiskelijat, tutkijat ja koko henkilökunnan mukaan keskusteluun.