Tasa-arvopolitiikan valinnat

Niin Suomessa kuin muissakin pohjoismaissa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteet on kirjattu yliopistojen strategioihin ja tasa-arvosuunnitelmiin. Maiden ja yliopistojen kesken on kuitenkin huomattavia eroja sen suhteen nähdäänkö tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yksilöiden luovuttamattomiin oikeuksiin, kuten koskemattomuus, oikeudenmukaisuus ja diskriminaation kieltämine, perustuvina tavoitteina vai joillekin muille tavoitteille, kuten hyödyllisyys, kilpailukyky ja innovatiivisuus, alisteisina tavoitteina.

Lue loppuun

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – valttikortti!

Yhä useammat tutkijat ovat vakuuttaneet siitä, että yritysten menestyksen takana on pitkäjänteiset ja reilut investoinnit inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat sellaisia arvoja ja sellaista laatua, jotka varmentavat työyhteisöjen ja organisaatioiden toiminnan ja menestyksen vaativissakin tilanteissa. Tämä on ollut varmaan ajatuksena myös silloin kun Tampereen yliopisto vuonna 2012 hyväksyi Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelmansa ja velvoitti yliopistoyhteisön jäsenet ja vastuulliset toimijat toteuttamaan sitä käytännössä.

Ohjelmasta on kuitenkin vielä pitkä matka käytäntöön ja puhumattakaan siitä, että tilanteet muuttuvat ja sitä myötä myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön tehtävät. Siksi voidaankin ajatella, että parasta politiikkaa onkin se, joka ennakoi asioita ja pyrkii määrätietoisesti edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden asiaa.

opiskelijoita02_JR

Lue loppuun