Koulutukset

Webinaari: Tulevaisuuden osaamistarpeet ja muuttuvat oppimisympäristöt

  • Aika: 17.3.2017. klo 14.00-15.30
  • Kouluttaja: Jari Laru, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET), Oulun yliopisto

Webinaarissa aiheena on tulevaisuuden ydintaidot ja osaamistarpeet sekä muuttuvat oppimisympäristöt. Koulutuksessa pohditaan miten opetuksen kehittämisessä tulisi reagoida muutokseen sekä mihin opettajien rooli ja teknologian opetuskäyttö on kehittymässä tulevaisuudessa.

Webinaarit välitetään Adobe Connectin (AC) kautta ja osallistuminen ei vaadi muuta kuin tietokoneen ja nettiselaimen. Webinaarissa osallistujat voivat esittää kysymyksiä chatin kautta. Webinaarihuoneen osoite: https://connect.funet.fi/klusteri/

Ilmoittautuminen: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/18790/lomake.html

Koulutuksen järjestää Tampereen eOppimisen klusteri, eoppimisen.klusteri@uta.fi

 

 

 

Webinaarisarja 2016

Tampereen eOppimisen Klusterin syksyn webinaarisarja koostui kerran kuussa pidettävistä n. tunnin mittaisista verkkoseminaareista. Webinaarisarjan teemana oli tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö.

Syksyn webinaarien materiaalit ja tallenne: 

Office 365 – vinkkejä opetuskäyttöön
Aika: 30.11. klo 14.00-15
Kouluttaja: Sanna-Kaisa Salonniemi ja Nina Pukkila
Webinaarissa käydään läpi erityisesti opetuskäyttöön sopivien Office365-palvelun ohjelmia. Koulutuksessa pohditaan mihin käyttöön eri ohjelmat sopivat ja mitä asioita on huomioitava opetuskäytön yhteydessä.
Linkki tallenteeseen
Linkki esitysmateriaaliin:
Sanna-Kaisa Salonniemi: ppt-esitys , esitys Sway-ohjelmalla tehtynä
Nina Pukkila: Slideshare

Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Aika: 31.10. klo 14.00-15
Kouluttaja: Harto Pönkä
Webinaarissa saadaan vinkkejä sosiaalisen median vaihtoehdoista opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja ryhmien toiminnan tukemiseen sekä yhteisölliseen tiedon rakenteluun. Webinaarissa tutustutaan myös keinoihin hyödyntää opiskelijoiden omia mobiililaitteita aktivoinnissa.
Linkki tallenteeseen: https://connect.funet.fi/p3jlyalqpes/
Linkki esitysmateriaaliin (slideshare): http://www.slideshare.net/hponka/ryhmn-aktivointi-sosiaalisen-median-vlineill

Asiantuntija sosiaalisessa mediassa
Aika: 30.9. klo 14.00-15
Kouluttaja: Matleena Laakso
Miten asiantuntija voi hyödyntää sosiaalisen median välineitä työssään? Miksi oman osaamisen esille tuominen ja oman ammatti-identiteetin rakentaminen verkossa on tärkeää? Miten löytää oikeat verkostot ja miten toimia asiantuntijayhteisöissä sekä verkostoitua saman alan osaajien kanssa?  Webinaarissa käydään läpi eri sosiaalisen median palveluja ja hyviä toimintatapoja ja käytänteitä verkkoyhteisöissä toimimiseen.
Linkki tallenteeseen: https://connect.funet.fi/p7bde103im9/
Esitysmateriaali

Verkko-opetuksen laatua – Miten tuetaan verkko-opinnoissa opiskelijakeskeisyyttä ja metataitojen kehittymistä?
Aika: 31.8. klo 14.00-15
Kouluttaja: Kirsi Viitanen ja Sanna Sintonen
Webinaarissa aiheena ovat opintojakson suunnittelu, verkkoympäristön tähtimalli, yhteisöllisyys verkossa sekä opiskelijan itse- ja vertaisarviointi.
Linkki tallenteeseen: https://connect.funet.fi/p9j4lk78hj8
Esitysmateriaali