Marraskuun webinaari: Office 365 – vinkkejä opetuskäyttöön

Aika: 30.11. klo 14.00-15
Kouluttaja: Sanna-Kaisa Salonniemi (Tampereen kaupunki) ja Nina Pukkila (Kaukajärven koulu)

Webinaarissa käydään läpi erityisesti opetuskäyttöön sopivien Office365-palvelun ohjelmia. Koulutuksessa pohditaan mihin käyttöön eri ohjelmat sopivat ja mitä asioita on huomioitava opetuskäytön yhteydessä.

Webinaarit välitetään Adobe Connectin (AC) kautta ja osallistuminen ei vaadi muuta kuin tietokoneen ja nettiselaimen. Webinaarissa osallistujat voivat esittää kysymyksiä chatin kautta. Webinaarihuoneen osoite: https://connect.funet.fi/klusteri/

Ilmoittautuminen: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/17256/lomake.html

Tiedot tulevista webinaareista ja menneiden tilaisuuksien tallenteet löydät Koulutukset-sivulta: http://blogs.uta.fi/eoppiminen/koulutukset/

Lokakuun webinaari: Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä

Aika: ma 31.10. klo 14.00-15
Kouluttaja: Harto Pönkä

Webinaarissa saadaan vinkkejä sosiaalisen median vaihtoehdoista opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja ryhmien toiminnan tukemiseen sekä yhteisölliseen tiedon rakenteluun. Webinaarissa tutustutaan myös keinoihin hyödyntää opiskelijoiden omia mobiililaitteita aktivoinnissa.

Webinaarit välitetään Adobe Connectin (AC) kautta ja osallistuminen ei vaadi muuta kuin tietokoneen ja nettiselaimen. Webinaarissa osallistujat voivat esittää kysymyksiä chatin kautta. Webinaarihuoneen osoite: https://connect.funet.fi/klusteri/

Ilmoittautuminen: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/17255/lomake.html

Tiedot tulevista webinaareista ja menneiden tilaisuuksien tallenteet löydät Koulutukset-sivulta: http://blogs.uta.fi/eoppiminen/koulutukset/

Syyskuun webinaari: Asiantuntija sosiaalisessa mediassa

Asiantuntija sosiaalisessa mediassa
Aika: 30.9. klo 14.00-15
Kouluttaja: Matleena Laakso

Miten asiantuntija voi hyödyntää sosiaalisen median välineitä työssään? Miksi oman osaamisen esille tuominen ja oman ammatti-identiteetin rakentaminen verkossa on tärkeää? Miten löytää oikeat verkostot ja miten toimia asiantuntijayhteisöissä sekä verkostoitua saman alan osaajien kanssa?  Webinaarissa käydään läpi eri sosiaalisen median palveluja ja hyviä toimintatapoja ja käytänteitä verkkoyhteisöissä toimimiseen.

Webinaarit välitetään Adobe Connectin (AC) kautta ja osallistuminen ei vaadi muuta kuin tietokoneen ja nettiselaimen. Webinaarissa osallistujat voivat esittää kysymyksiä chatin kautta. Webinaarihuoneen osoite: https://connect.funet.fi/klusteri/

Ilmoittautuminen: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/17254/lomake.html

Tiedot tulevista webinaareista ja menneiden tilaisuuksien tallenteet löydät Koulutukset-sivulta: http://blogs.uta.fi/eoppiminen/koulutukset/

 

Klusterin syksyn webinaarisarja

Tampereen eOppimisen klusteri tarjoaa syksyllä mielenkiintoisen webinaarisarjan. Joka kuun viimeisenä päivänä klo 14-15 perehdytään yhteen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön aiheeseen. Webinaarit pidetään Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmän kautta.

Webinaarien teemat:

 • 31.8.2016: Verkko-opetuksen laatua – Miten tuetaan verkko-opinnoissa opiskelijakeskeisyyttä ja metataitojen kehittymistä?
 • 30.9.2016: Asiantuntija sosiaalisessa mediassa
 • 31.10.2016: Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
 • 30.11.2016: Office 365 – vinkkejä opetuskäyttöön

Lue tarkempaa tietoa webinaareista ja ilmoittaudu mukaan: http://blogs.uta.fi/eoppiminen/koulutukset/

 

Koulutus: Opetuksen tekijänoikeuspulmat ja konkreettiset vastaukset

Aika: pe 20.5.2016, klo 12.00-15:00
Paikka: Väinö Linna -sali, Linna-rakennus, Tampereen yliopisto
Kohderyhmä: Koulutus on maksuton ja suunnattu Tampereen eOppimisen klusterin jäsenorganisaatioille (Polamk, TAMK, Tay, TTY, Tampereen kaupunki)
Kouluttaja: Opettajan tekijänoikeusoppaan kirjoittaja Tarmo Toikkanen (Aalto yliopisto)
Ilmoittautuminen: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/16761/lomake.html

Puolen päivän koulutuksessa saat ymmärryksen tekijänoikeuksien toimintaperiaatteista ja
konkreettiset vastaukset omiin tekijänoikeuspulmiisi. Käymme läpi mm. seuraavia aiheita:
– Videoiden käyttö opetuksessa
– Materiaalien käyttöoikeudet oppimisympäristöissä (esim. Moodle)
– Opettajan ja organisaation oikeudet ja sopimukset
– Verkkomateriaalien käyttö, avoimet sisällöt ja Creative Commons-lisenssit
– Opiskelijan oikeudet (opiskelijatyöt ja kurssimateriaalin käyttö)

Koulutukseen osallistujat pääsevät esittämään etukäteen omia konkreettisia
tekijänoikeuspulmiaan, joiden perusteella koulutuksen sisältö räätälöidään.

Työskentelymuotoina on lyhyitä alustuksia eri tekijänoikeuden alueista, aktioivia yksilö- ja
ryhmätehtäviä ymmärryksen varmistamiseksi, sekä keskustelua ja pohdintaa käytännön
esimerkkien kautta. Osallistujien odotetaan varaavan noin 30-45 minuuttia aikaa aineistoon tutustumiseen ennen koulutuspäivää. Aineisto toimitetaan ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Koulutuksen järjestäjä: Tampereen yliopisto ja Tampereen eOppimisen klusteri.
Yhteystiedot: eoppimisen.klusteri@uta.fi

Call for Papers: SEFI2016: Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation

Eurooppalaisen insinöörikoulutuksen konferenssi Tampereella syksyllä 2016.

Eurooppalaisen insinöörikoulutuksen konferenssi SEFI2016: Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation järjestetään Tampereen teknillisellä yliopistolla 12.-15.9.2016. SEFI2016 on erinomainen foorumi kaikille tekniikan alan opettajille sekä tekniikan opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneille. Conference proceedings ‑julkaisun artikkelit indeksoidaan SCOPUS-tietokannassa, jota mm. RAE hyödyntää. Konferenssiin toivotaan runsaasti esityksiä Suomesta.

Call for Papers DL 20.3.2016

Määräaika laajennettujen tiivistelmien (1000 sanaa) jättämiselle on 20.3.2016. Konferenssin kieli on englanti. Konferenssiin toivotaan:

 • perinteisiä tieteellisiä esityksiä – research focused papers
 • käytännön läheisempiä esityksiä esim. tekniikan opetuksen kehittämisen alalta – practice and/or policy focused system papers
 • työpajoja – workshops

15 teemaa

 • University-Business Cooperation
 • Engineering Skills
 • Sustainability and Engineering Education
 • Quality Assurance and Accreditation
 • Continuing Engineering Education and Lifelong Learning
 • Open and Online Engineering Education
 • Ethics in Engineering Education
 • Curriculum Development
 • Attractiveness of Engineering Education
 • Physics and Engineering Education
 • Mathematics and Engineering Education
 • Students Cooperation
 • Engineering Education Research
 • Gender and Diversity
 • ”I feel brilliant” (= any other relevant theme)

Lue lisää

www.tut.fi/sefi2016www.facebook.com/sefi2016

Syksyn tapahtumien tallenteita

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja:
Syksyllä järjestetttyjen webinaarien tallenteet on katsottavissa osoitteessa: https://seoppikoulutus.wordpress.com/digitaalisen-oppimisen-webinaarisarja/
Webinaarisarjan järjesti Suomen eOppimiskeskus ry.

KOTEK-hankkeen webinaarisarja:
Koulujen tekijänoikeudet kuntoon (KOTEK) -hanke on Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen eOppimiskeskuksen hallinnoima
hanke, joka tiedottaa ja kouluttaa tekijänoikeusasioita opetushenkilöstölle Suomessa. Hankkeen syksyn aikana pidettyjen webinaarien tallenteet on katsottavissa osoitteessa:
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/ktk/Webinaarisarja

OEB2015  -konferenssin tallenteet:  
OEB (aiemmin nimellä Online Educa Berlin) on vuosittain Berliinissä järjestettävä e-oppimisen konferenssi. Osa esityksistä on katsottavissa konferenssin sivuilla: http://www.online-educa.com/media/audiovideo/OEB-15

Kevään koulutuksia ja tapahtumia (päivittyvä lista)

Seminaari: Akvaariorakkautta? – Sähköinen osaamisen osoittaminen ja arviointi suomalaisissa korkeakouluissa, 17.2.2016, Helsinki
Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) järjestämässä seminaarissa aiheena on sähköinen tenttiminen, osaamisen osoittaminen ja arviointi. Seminaari on maksuton.
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen: https://www.csc.fi/web/training/-/tenttiseminaari2016

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssi, 13.-15.4.2016, Hämeenlinna

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi. Konferenssin pääjärjestäjä on Hämeen kesäyliopisto.Tämän vuoden teemana on ”Oppia yksin ja yhdessä”.

Sivut: http://www.itk.fi/2016/

TAITO 2016 – Oppimisen ydintä etsimässä –konferenssi, 11.-12.5.2016, Tampere
TAITO 2016 on kansallinen konferenssi, jossa syvennytään terveysalan oppimisen ja opettamisen ajankohtaisiin innovaatioihin. Teemoja ovat mm. simulaatiot, virtuaalioppimisympäristöt, valmentajuus ja muut opettamisen ja oppimisen uudet muodot.
Lisätiedot: http://taito2016.fi/

Syksyn tapahtumia (päivittyvä lista)

 

Online Educa Berlin, 2.-4.12.2015
Online Educa Berlin is the global, cross-sector conference on technology supported learning and training.

Info: http://www.online-educa.com/

Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi –seminaari, 4.12.2015 Helsinki
Mobiililaitteista on tullut osa lasten arkea ja leikkiä. Oppiminen alkaa varhaisvuosista ja leikin kautta. Esi- ja alkuopetus on keskeisessä ja vastuullisessa roolissa leikillisen ja pelillisen oppimisen edistäjänä. Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi -hankkeen tavoitteena on ollut edistää opetushenkilöstön valmiuksia leikillisen ja pelillisen oppimisen soveltamiseen esi- ja alkuopetuksessa.

Ilmoittautuminen ja ohjelma: http://plchelsinki.fi/test/?page_id=648

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät, 7. – 8.12.2015 Helsinki
Päivien tavoitteena on innostaa ja kannustaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksen ja oppimisen monipuolistamisessa, sekä esitellä uusia tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia pedagogisesta näkökulmasta ja antaa ideoita niiden soveltamiseen omassa opetuksessa ja oppilaitoksessa.

Ohjelma on ladattavissa 16.10.2015 ositteessa: https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=531&id=755

 

Opetuksen uusia tuulia – ideoita opetusmenetelmien uudistamiseen

Aika: ma 26.10 klo 12.00-15
Paikka: RG202, Rakennustalo, Tampereen teknillinen yliopisto
Ilmoittaudu: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/15531/lomake.html

Pekka Peura on yksilöllisen oppimisen opetusmallin kehittäjä ja Flipped Learning -pioneeri. Luennolla aiheina ovat yksilöllinen oppiminen, oppimisen omistajuus, mastery learning sekä arviointikulttuurin muutos peruskoulussa ja lukiossa. Luennolla kuvaillaan, miksi opetuskulttuurimme on murroksessa ja mihin suuntaan sen on kehittymässä. Konkreettisten esimerkkien avulla kuvaillaan opetuskulttuurimme kehittymistä sekä luokanopettajan näkökulmasta että aineenopettajan näkökulmasta (yläkoulu/lukio).

Johdantoluennon lisäksi tilaisuudessa kuullaan kaksi puheenvuoroa korkeakoulujen opettajilta, jotka ovat uudistaneet opetustaan:

– Lehtori Juho Tiili, Tampereen ammattikorkeakoulu: Fysiikan UFOilua TAMKissa
Tampereen ammattikorkeakoulun fysiikan opiskelua on viime vuosina uudistettu määrätietoisesti yhdistämällä maailmalla käytössä olevia hyviä käytänteitä omilla mausteilla höystäen. Opiskelijoiden omaa toimintaa ja opiskelua aktivoidaan perinteisen luennoinnin väistyessä verkkoon. Lähiopetusaikaa käytetään aktiivisemmin harjoitteluun ja peer-työskentelyyn. Arviointi perustuu merkittävällä osalla opintojakson aikana annettaviin näyttöihin pelkän loppukokeen sijasta. Casessa kerrotaan menetelmästä taustoineen ja sitä käytettäessä kertyneistä kokemuksista ja havainnoista.

– Lehtori Jari Kangas, Tampereen teknillinen yliopisto, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos: Ideoita opetuksen uudistamiseen – käänteinen luokkahuone
Pedagogiset käytänteet, tilaratkaisut ja oppimistyökalut nivoutuvat yhteen tuettaessa opiskelijoiden oppimisprosesseja. Tapausesimerkissä käsitellään kokemuksia Flipped learning – käytänteistä sekä oppimistilan päivittämisestä. Esimerkki liittyy käytännönläheiseen elektroniikan opetukseen, jossa hyödynnetään opiskelijoiden omia laitteita (kannettavat, ohjelmistot) sekä heille lainattuja lisälaitteita (myDAQ datakeräinlaitteet). Opiskelijat valmistautuvat lähiopetukseen verkkomateriaalien sekä lisälaitteilla tehtävien rakentelutehtävien avulla. Lähiopetuksessa opiskelijat työskentelevät pääsääntöisesti vertaisryhmissä. Kurssiarviointi perustuu viikoittaisiin verkko- ja rakentelutehtäviin. Joustavan ja monipuolisen lähiopetuksen mahdollistamiseksi laitosluokka päivitettiin, jotta mm. omien laitteiden ja lisälaitteiden käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta ja luokka olisi helposti muunneltavissa eri käyttötilanteisiin.

Luento on maksuton ja avoin kaikille.

Järjestäjä: Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen eOppimisen klusteri
Lisätiedot: Suvi Junes, eoppimisen.klusteri@uta.fi