eArvonluonti

Kolme avausta uuteen arvonluontiin

SANAPILVI3

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään digitaalisiin palveluihin liittyvää arvonmuodostusta puhtaan teknologian (cleantech) toimialalla, terveyspalveluissa sekä mediasektorilla. Tarkastelun kohteena ovat arvonluonnin mekanismit digitalisoituneissa ja kompleksisesti verkottuneissa toimintaympäristöissä. Hankkeessa lisätään ymmärrystä uudenlaisissa arvoverkoissa syntyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.