Arvoa voi tuhota monin tavoin

“Harvat yritykset huijaavat tarkoituksella. Ongelmana on ennemminkin se, että yritykset eivät tunnista niitä kaikkia arvottamisen tapoja, joita tuotteiden ja palvelujen käyttämiseen liittyy.”

”Liiketaloustieteellisestä perspektiivistä katsottuna arvo syntyy tuotteen tai palvelun käytöstä ja voi olla luonteeltaan ainakin taloudellista, toiminnallista, emotionaalista, symbolista tai sosiaalista (ks. lisää Rintamäki, 2016). Arvoa syntyy prosessissa, jossa koettu hyöty ylittää siihen uhratut kustannukset. Tuotteen tai palvelun käyttö ei tapahdu tyhjiössä vaan on alisteinen niille sosio–kulttuurisille arvoille, jotka ovat perususkomuksia siitä, mikä tekee toiminnasta arvokasta, hyväksyttävää ja tavoittelemisen arvoista. Kaikkea ei voi myydä vaikka tarjolla olisi miten paljon rahaa.”

Lue lisää verkkolehti Alustasta