Joukkoistaminen (crowdsourcing)

Joukkoistaminen tarkoittaa mallia, jossa ongelmanratkaisuun tai tiedonhakuun haetaan vastauksia hajautetusti, isolta joukolta asiantuntijoita. Joskus lukijat ovat samalla myös niitä asiantuntijoita, joita halutaan kuulla ja joiden tietoa halutaan kerätä ja julkaista. Jos haluaa kontekstoida valmista dataa, kerätä lisää dataa tai kommentteja aiheeseen liittyen, sitä on mahdollista koota verkkolomakekyselyllä (esim. Google Driven spreadsheet), jolloin kerätty data on heti taulukkomuodossa hyödynnettävissä.

Hyvä keinoa etsiä dataa on kysellä siitä tietäviltä. Sosiaalinen media, kuten Twitter (@datajournalismi, #datajournalismi, #ddj) ja Facebook-ryhmät (Finnish Open Data Ecosystem, Datajournalismin avoin tukiryhmä), saattavat tuoda vastauksen yllättävän nopeasti. Ulkomaisen datan osalta myös data driven journalism -postituslistalta saattaa löytyä vastaus dataa hakevalle.

Esimerkki:

Esimerkiksi Helsingin Sanomat tekee ns. mielipideilmastojuttuja, joissa lukijoilta kysytään heidän kantaansa johonkin tiettyyn asiaan tai ilmiöön. Vastausten jakaumat julkaistaan graafina, jolloin lukija voi nähdä vastausten jakaumat ja suhteuttaa oman näkemyksensä muiden vastaajien näkemykseen. Kammoatko lisäaineita -kyselyssä (2.11.2013) aiheena ovat ruokien lisäaineet.

Tutustu näihin:

Esa Mäkinen ohjeistaa blogitekstissään vaihe vaiheelta, miten lomakekysely tehdään Google Formsin avulla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *