Tietopyynnöt

Tietopyyntöä tehdessä on hyvä tietää omista oikeuksista saada tietoa viranomaisilta. Julkisuuslaki säätelee viranomaisten asiakirjojen ja muun tietoaineiston julkisuutta ja salassapitoa, sekä tiedon antamista asiakirjoista.

Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei toisin ole laissa säädetty. Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa julkisesta asiakirjasta (9§) 13§ mukaan tietoa pyydettäessä haluttu asiakirja on yksilöitävä, mutta tiedon pyytäjää on tarvittaessa avustettava yksilöinnissä diaarin tai hakemiston avulla. Tiedon pyytäjän ei tarvitse esittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei se ole tarpeen sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä. Esimerkiksi henkilörekisteritietoja saavat vain ne, joilla henkilötietolain mukaan on oikeus niitä käsitellä.

Lain mukaan viranomaisten on edistettävä avoimuutta ja tarvittaessa laadittava oppaita, tilastoja ynnä muita julkaisuja ja tietoaineistoja palveluistaan, ratkaisukäytännöstään sekä yhteiskuntaoloista ja niiden kehityksestä toimialallaan (20§).

Tietopyyntöjä tehdessä on hyvä olla tarkka ja yksityiskohtainen sen suhteen, mitä dataa pyytää. On myös hyvä tallentaa sekä tietopyynnöt että niihin tulleet vastaukset.

Muita datan etsijöitä saattaa auttaa tehtyjen tietopyyntöjen julkaiseminen. Facebookissa on oma sivunsa suomalaisille tietopyynnöille, jossa on sekä hyödyllistä tietoa tietopyynnön tekemisestä että tehtyjä tietopyyntöjä ja niiden tuloksia:https://www.facebook.com/tietopyynto. Suomalainen http://tietopyynto.fi/ nostaa vasta päätään, mutta ulkomaiset esimerkit Saksasta ja Iso-Britanniasta osoittavat joukkovoiman toimivuuden: https://fragdenstaat.de/ ja https://www.whatdotheyknow.com/.

Avoindata.netissä on oma sivunsa datan avauspyynnöille. Sivulta näkee, mitä dataa on toivottu avattavaksi ja vastauksista voi käydä ilmi datan avaamisen ajankohtainen tilanne.

Tutustu näihin:

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (Finlex)

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (Finlex)

Esimerkkejä tietopyynnöistä:http://muistio.tieke.fi/julkisuuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991030

Julkisuuslaki.fi-sivusto on Jyväskylän yliopiston verkkoportaali, jossa on tietoa paitsi julkisuuslaista, myös siihen liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta. Portaalin kohdasta Tietopyynnöt avautuu pdf-tiedosto, jossa raportoidaan testimielessä tehtyjen tietopyyntöjen tuloksia. Portaalissa on myös referoitu satoja tietopyyntöjä koskeneita oikeusratkaisuja (kohdassa Julkisuustulkinta).

Yksi vastaus artikkeliin ”Tietopyynnöt

  1. Hei! Tuossa meidän Julkisuuslaki.fi-portaalista voitaisiin mainita myös sen toinen osio ”Oikeustapaukset”, jossa on mm. referoitu satoja tietopyyntöjä koskeneita oikeusratkaisuja eli julkisuuslain tulkintaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *