Kääntäminen ja tulkkaus yhdenvertaisuuden takeena

« un tout grand KIITOS pour cette excellente organisation de TransLaw2016 à Tampere »

Tampereen yliopistossa järjestettiin 2.–3. toukokuuta 2016 kansainvälinen oikeuskielen, juridisten tekstien kääntämisen ja oikeustulkkauksen tutkimuksen konferenssi, TransLaw 2016. Konferenssin järjestäjinä toimivat Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelman (Moviko) lain ja hallinnon tekstien kääntämisen ja oikeustulkkauksen opettajat ja tutkijat yliopistonlehtori Nina Isolahti, yliopistonlehtori Marja Kivilehto, professori Annikki Liimatainen (puheenjohtaja), yliopistonlehtori Arja Nurmi, tutkijatohtori Anna Ruusila ja yliopisto-opettaja Anu Viljanmaa sekä monikielisen käännösviestinnän professori Leena Salmi Turun yliopistosta.

Osallistujia oli 23 eri maasta ja konferenssissa kuultiin kolme plenaariesitelmää ja 47 muuta esitelmää. Yleisistuntoesitelmissä käsiteltiin kolmea alan keskeistä teemaa. Professori Jaakko Husa (Lapin yliopisto) puhui lain kääntämisestä ja tulkinnasta ja pohti lain staattisen ja dynaamisen tulkinnan vaikutusta kääntämiseen. Professori emerita Ingrid Simonnæs (Norges Handelshøyskole) esitteli Norjassa toteutettua verkko-opetusta, jolla pyritään pätevöittämään kääntäjiä erityisesti juridisten tekstien kääntämiseen. Tampereen yliopiston Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä kevätlukukauden 2016 Fulbright-professorina viettänyt professori Melissa Wallace (University of Texas San Antonio) kertoi suomalaisen auktorisoidun kääntämisen ja oikeustulkkauksen käytännöistä suhteessa EU:n oikeustulkkausdirektiiviin (direktiivi 2010/64/EU).

Muissa esityksissä käsiteltiin monia äärimmäisen ajankohtaisia aiheita. Eri puolilla Eurooppaa – niin Suomessa, Kreikassa kuin Belgiassakin – pohdituttaa tulkkaus- ja käännöstoiminnan saatavuus ja ammattimaisuus turvapaikanhakijoiden haastatteluiden ja turvapaikan hakuprosessin yhteydessä. Toinen ajankohtainen aihe oli monikielisten yhteisöjen kielipolitiikka: millä kielellä lait kirjoitetaan, millä kielellä oikeutta käydään ja toteutuuko syytettyjen, todistajien ja asianomistajien oikeus ammattimaiseen kääntämiseen ja tulkkaukseen oikeuksien turvana esimerkiksi Hongkongissa, Irlannissa sekä Yhdysvaltojen ja Meksikon rajakaupungeissa tai onko viittomakielellä tarjolla päteviä oikeustulkkauspalveluita. Tampereen yliopistossa Erasmus-vierailijana opettanut Maribel Del Pozo Triviño (Universida de Vigo) kertoi Espanjassa toteutetusta maahanmuuttajanaisten kokemaa väkivaltaa koskeneesta projektista, jossa kehitettiin koulutusmateriaalia tulkeille, jotta nämä tuntisivat paremmin poliisin, oikeusistuinten, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen käytäntöjä ja pystyisivät näin paremmin toimimaan vaikeissa tilanteissa ammattimaisesti.

Monissa esityksissä pohdittiin lain ja hallinnon tekstien kääntämisen ja tulkkauksen kestoaiheita: miten erilaisten oikeusjärjestelmien sisäisiä termejä ja kiteytyneitä ilmaisuja voidaan kääntää toiselle kielelle, jonka termit ja fraseologismit kuvaavat aivan toisenlaista oikeusjärjestelmää, tai miten EU-lainsäädäntöä käännetään eri kielille. Keskeisiä aihepiirejä olivat myös oikeustulkkien koulutus, ammattirooli ja -etiikka, auktorisoitujen kääntäjien auktorisointiprosessit ja koulutus eri maissa sekä kääntäjien koulutus juridisen kääntämisen ammattilaisiksi. Erityistä mielenkiintoa osallistujien keskuudessa herätti tieto Suomessa juuri perustetusta oikeustulkkauksen valtakunnallisesta erikoistumiskoulutuksesta (O-ERKO), jota koordinoi projektipäällikkö Anneli Sorkio Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä.

Konferenssin osallistujista useimmat olivat kansainvälisiä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita ja opettajia, mutta joukossa oli myös ilahduttavan runsaasti ammatissa toimivia lain ja hallinnon tekstien kääntäjiä ja oikeustulkkeja niin Suomesta kuin muualta Euroopasta. Heidän asiantuntemuksensa toi konferenssin keskusteluihin uuden ulottuvuuden, ja he saivat myös itse ajankohtaista tietoa uusimmasta tekeillä olevasta tutkimuksesta. Elävät yhteydet kääntämisen ja tulkkauksen ammattilaisten, tutkijoiden ja kouluttajien välillä luovat mahdollisuuden tuoda esiin erilaisia näkökulmia ja kehittää yhteistyötä kaikkien yhteiseksi eduksi.

Konferenssilla oli myös koulutuksellinen sekä opiskelijoita työelämään valmentava puolensa. Kun esitelmiä pidettiin neljällä eri kielellä, englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi, Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opiskelijat toimivat useissa esitelmissä tulkkeina ja saivat siten arvokasta kokemusta aidossa työympäristössä tapahtuvasta konferenssitulkkauksesta. Opiskelijat olivat harjoitelleet Nina Isolahden ja Anu Viljanmaan opastamina koko kevätlukukauden konferenssitulkkauksen ja reletulkkauksen erityispiirteitä ja esitykset tulkattiin muilta kieliltä suomeksi ja siitä edelleen toisille kielille. Kymmenkunta opiskelijaa toimi lisäksi molempina konferenssipäivinä apunamme konferenssin järjestelyissä sekä vieraiden opastamisessa myös kaupunkikiertokävelyn aikana. Opiskelijoidemme avulias ja iloinen asenne ilahdutti useamman konferenssikävijän mieltä. Myös lain ja hallinnon tekstien käännösseminaarin opiskelijat kävivät kuuntelemassa yksittäisiä esityksiä ja kirjoittivat niistä raportin osana kurssisuoritustaan.

Toukokuun alun lämpö helli konferenssin osanottajia ja konferenssi koettiin muutenkin monin tavoin onnistuneeksi, ja osallistujien palaute on ollut hyvin positiivista ja innostunutta. Konferenssiesitelmien pohjalta toimitetaan loppuvuodesta ja ensi vuoden aikana ainakin yksi kansainvälinen kokoomateos. Osallistujat ovat kyselleet myös suunnitelmistamme järjestää seuraava vastaavanlainen konferenssi, mutta toistaiseksi mitään ei ole sovittu. Kun Tampere on nyt noussut juridisen kääntämisen ja oikeustulkkauksen maailmankartalle, on tietenkin suuri houkutus luoda perinnettä ja järjestää seuraava tapahtuma parin vuoden kuluttua.

Annikki Liimatainen, professori
Arja Nurmi, yliopistonlehtori, ma. yliopistotutkija