Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijakonferenssi Kurki ja käki veti saleihin ennätysmäärän yleisöä

kurki ja kaki kuvaHuhtikuu lennätti Tampereen yliopistoon jälleen Kurjen ja käen. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön kaikki tutkinto-ohjelmat yhdistävä opiskelijakonferenssi järjestettiin neljännen kerran 7.–8.4. Kaksipäiväinen tapahtuma kokosi yhteen 3 plenaristia, 6 esitelmäsektioiden puheenjohtajina toiminutta tohtoriopiskelijaa, 8 opiskelija-avustajaa, 9 järjestelytoimikunnan jäsentä, 9 tulkkia, 23 esitelmöivää opiskelijaa ja peräti 129 ilmoittautunutta osanottajaa. Konferenssin tunnelma oli autenttinen, inspiroiva ja paikoin myös huomattavan tiivis.

Ensimmäistä kertaa opiskelijakonferenssi järjestettiin jo vuonna 2008, tuolloin vielä nimellä Kielipäivät. Hyväksi osoittautunut idea toistettiin hieman suuremmassa mittakaavassa heti seuraavana vuonna. Tätä vuoden 2009 konferenssia varten järjestettiin nimikilpailu, jonka voitti nyt jo tutuksi käynyt, aavistuksen arvoituksellinen mutta ehdottoman mieleenpainuva Kurki ja käki. Muutaman vuoden hengähdystauon jälkeen Kurki ja käki levitti siipensä jälleen vuonna 2014, ja tästä eteenpäin konferenssi on tarkoitus järjestää aina parillisina vuosina. Ensimmäinen opiskelijakonferenssi sai alkunsa silloisen suomen kielen oppiaineen ja Nykysuomen seura ry:n yhteistyössä. Sittemmin konferenssi on kasvanut koko Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön laajuiseksi, ja Nykysuomen seuran lisäksi taustatukeaan antavat yksikkömme kaikki neljä ainejärjestöä.

Konferenssin salaperäinen nimi Kurki ja käki on kielitieteellisin termein ilmaistuna lyhennesana eli sanamainen lyhenne. Se muodostuu tietenkin yksikkömme keskeisten opetus- ja tutkimusalojen nimityksistä: Kurki ja käki – kulttuuri, kirjallisuus, kieli ja kääntäminen. Tänäkin vuonna kaikki nämä osa-alueet olivat konferenssissa edustettuina. Esitelmissä käsiteltiin niin suomen kielen alveolaaristen frikatiivien soinnillisuutta ja homoseksuaalisuuden representaatioita Harry Potter -fanifiktiossa kuin tulkkien ja viranomaisten kokemuksia puhelintulkkauksesta ja hämäläismurteen ilmentymiä sota-ajan kirjeenvaihdossa – vain joitakin mainitakseni. Niin kuin aiempien kokemusten perusteella arvattavissa oli, opiskelijat tarjoilivat jälleen kerran kuulijoilleen esimerkillisen hyvin valmisteltuja, huolellisesti analysoituja, rohkeita tieteellisiä esityksiä.

Opiskelijakonferenssin ajatuksena on alusta alkaen ollut tarjota opiskelijoille turvallinen tilaisuus harjoitella tieteellisen esitelmän pitämistä. Konferenssi myös tarjoaa hienon mahdollisuuden saada palautetta tekeillä olevasta opinnäytteestä paitsi kanssaopiskelijoilta myös henkilökunnan jäseniltä – muiltakin kuin omalta ohjaajalta. Järjestelytoimikunnan opiskelijajäsenet ja konferenssin opiskelija-avustajat puolestaan pääsevät henkilökunnan luotsaamina harjoittelemaan tieteellisen tapahtuman organisoimista alusta loppuun saakka. Tulkkeina toimivat opiskelijat saavat mahdollisuuden harjoitella simultaanitulkkausta aidossa konferenssitilanteessa, ja tänä vuonna myös tohtoriopiskelijat pääsivät näyttämään kyntensä puheenjohtajina toimiessaan. Puitteet on järjestetty kaikin tavoin aidoiksi: osallistujat saavat ilmoittautumistiskiltä konferenssikansion ja nimikyltin, väliajoilla keskustellaan tieteestä kahvikupposen ääressä, ja konferenssi huipentuu yhteiseen illanviettoon.

Tampereen yliopiston uudessa strategiassa todetaan muun muassa seuraavaa: ”Toiminnassaan yliopisto korostaa opetuksen ja tutkimuksen tiivistä yhteyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. — Opiskelijat kiinnittyvät osaksi tiedeyhteisöä opintojensa alusta alkaen. Yliopisto tukee innostavaa opettajuutta ja ohjaa opiskelijat hyödyntämään tutkimustietoa. Monipuoliset oppimistavat ja luovat oppimisympäristöt kannustavat jatkuvaan oppimiseen.”

Kurki ja käki jos mikä on opetuksen ja tutkimuksen saumatonta yhteistyötä, varhaista tiedeyhteisöön kiinnittämistä, innostavaa ja opettavaista. Luovana oppimisympäristönäkin tällainen opiskelijakonferenssi voidaan ilman muuta nähdä. Juuri päättynyt neljäs Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijakonferenssi osoitti, että toimintaa kannattaa tukea myös jatkossa. Kurki ja käki, tervetuloa takaisin taas kahden vuoden päästä!

Liisa Mustanoja
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja