Työelämäviestinnän uusia tuulia tutkimaan

Kuinka konsulttiyritykset myyvät asiantuntijaorganisaatioiden esimiehille vuorovaikutuskoulutusta, joka tähtää johtamistaitojen kehittämiseen? Tätä pohtivat suomen kielen yliopistonlehtorit Riikka Nissi Jyväskylän yliopistosta ja Suvi Honkanen LTL:stä Soveltavan kielentutkimuksen yhdistyksen syyssymposiumissa, joka pidettiin marraskuun puolivälissä Helsingissä.

Symposiumissa pohdittiin, kuinka kielenkäytön normeja ja ideologioita pidetään erilaisissa instituutioissa yllä ja kuinka niitä voidaan piirtää uusiksi. Nissin ja Honkasen esitelmä keskittyi tarkastelemaan vuorovaikutuksen tuotteistamista työelämän kielikoulutuksissa.

Kun kielen tuotteistamisen tapoja on tutkittu aiemmin, on todettu, että erityisesti asiakaspalvelun työntekijöille suunnattu vuorovaikutuskoulutus tähtää usein kielenkäytön standardointiin ja työntekijöiden kielenkäyttötapojen yhtenäistämiseen. Asiantuntijaorganisaatioiden esimiehille suunnatuissa kurssimainoksissa tuotteistamisen mekanismit ovat Nissin ja Honkasen havaintojen mukaan kuitenkin toisenlaiset. Niissä painottuu standardisointipyrkimysten sijaan pikemminkin kielenkäyttäjien kyky osallistua ”aitoon vuoropuheluun” toisten työntekijöiden kanssa.

Mainonnan retoriikasta symposiumissa esitelmöineen Ville Virsun mukaan aitouden korostaminen on mainonnan tutkimuksessa liitetty kaupungistumisen ja modernisaation aiheuttamiin juurten menettämisen ja vieraantumisen kokemuksiin. Nissin ja Honkasen tutkimissa kurssikuvauksissa aidon vuorovaikutuksen taitoja markkinoidaan kuitenkin keinona ymmärtää, kestää ja hyödyntää työntekijöiden erilaisuutta. Näin esimiehet ja asiantuntijaorganisaatiot voivat pärjätä paremmin toimintaympäristöissä, joiden väitetään tietoyhteiskunnassa muuttuvan yhä kompleksisemmiksi. Samalla aitoutta ja läsnäoloa korostavat kielestä puhumisen tavat näyttävät esimiestyön kontekstissa haastavan perinteisemmän kieli- ja viestintäkoulutuksen, joka lähtökohdaksi hahmottuu selvemmin ajatus kommunikaation ”tehokkuudesta”.

Työelämän monipuolistuvat kielikäsitykset ja kielenkäytön tavat haastavat myös kielen ammattilaisten koulutuksen perinteitä. Jos tehokkaan viestinnän ihanne ei ole ainoa tapa myydä kieliosaamista, kuinka esimerkiksi tulevaisuuden kilpailukykyisimpiä kielikonsultteja koulutetaan?

Tampereen yliopiston suomen kielen tutkinto-ohjelmassa käynnistyy tammikuussa 2016 uusi Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin erikoistumiskokonaisuus, joka kuuluu syventäviin opintoihin. Kokonaisuuden käynnistyessä työelämän kielenkäytön ja kielikonsultoinnin uusiin tuuliin päästään näin perehtymään ja kieliammattilaisen tulevaisuuden työnkuvaa pohtimaan myös LTL:n maisteriopiskelijoiden kanssa.

Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kokonaisuus antaa opiskelijalle valmiuksia sekä työelämän viestintäkäytänteiden tutkimiseen että käytännön kielityöhön ja sen kehittämiseen erilaisissa organisaatioissa. Kokonaisuuden voivat suorittaa myös muut kuin suomen tutkinto-ohjelman opiskelijat, vaikka he eivät suorittaisi suomen kielen syventäviä opintoja muuten.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa joulukuun alussa. Opiskelija, jos opintosi ovat sopivassa vaiheessa, tule mukaan! Lisätietoja saa opintokoordinaattori Maija Ohvolta tai Suvi Honkaselta, joka toimii kokonaisuuden vastuuopettajana.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *