Tag Archives: Yhteiskunnan uudistaja

Yhteiskuntatieteilijä ei ymmärrä olevansa vaikuttaja

Eurooppalainen verkosto laatii tutkimuksen arvioinnille uusia kriteerejä Yhteiskuntatieteilijät ja humanistit eivät aina ymmärrä, että heidän työllään on yhteiskunnallista vaikutusta. Työn tulokset jäävät piiloon senkin vuoksi, että rahoitusmallit ja tuottavuusmittarit suosivat luonnontieteitä ja tekniikan tutkimusta. Vuonna 2016 aloittanut eurooppalainen Enressh-verkosto pyrkii edistämään ihmistieteiden arviointia. Nelivuotisessa hankkeessa on mukana 35 Euroopan maata. – Tutkijat eivät aina ole […]

Uusi huippuyksikkö tutkii, kuinka pelit muuttavat kulttuuria

Suomen ensimmäinen pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö aloittaa Tampereen yliopistossa vuoden 2018 alussa. Suomen Akatemian rahoittamassa huippuyksikössä tarkastellaan kulttuurin ja yhteiskunnan muutosta pelien kautta. Näkökulma ja tutkimushankkeen mittakaava on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. – Digitaaliset pelit ovat muuttaneet pelikulttuuria, sekä nyky-yhteiskuntaa laajemminkin. Uudet pelit ruokkivat uudenlaisia kulttuurisia käytänteitä, sosiaalista vuorovaikutusta ja vaikuttavat moniulotteisesti myös ajatteluun, kertoo huippuyksikön johtaja, informaatiotutkimuksen […]

Toimittajien kouluttaja palkittiin

Vuoden opettaja Kari Koljonen haluaa jakaa saamansa tunnustuksen harjoitustoimituksen koko opettajatiimille – Ei tämä mitään yksilöurheilua ole. Tämä tunnustus tulee myös yliopiston toimittajakoulutuksen opettajatiimille ja työlle harjoitustoimituksessa, sanoo journalistiikan yliopistonlehtori Kari Koljonen. Tunnustus tarkoittaa Tampereen yliopiston hyvän opettajan palkintoa, jonka Koljonen sai ansioistaan journalistiikan yliopistolehtorina ja toimittajien kouluttajana. Palkinto ojennettiin Koljoselle valmistuneiden juhlassa kesäkuun alussa. […]

Luonto, rentoutuminen ja irrottautuminen työstä auttavat palautumaan

Työstä palautumista selvittänyt Tampereen yliopiston tutkimus päätyi neljään palautumista edistävään ohjeeseen. Lounastauon aikana tehty puistokävely ja rentoutusharjoitus auttavat jaksamaan työpäivän aikana Tampereen yliopistossa tehty tutkimus osoitti, että 15 minuutin mittaisiin puistokävelyihin ja rentoutusharjoituksiin osallistuminen lounastauon aikana oli yhteydessä parempaan keskittymiskykyyn ja vähäisempään väsymykseen iltapäivällä ennen kotiin lähtöä. Rentoutusharjoituksiin osallistuminen oli yhteydessä myös vähäisempään koettuun stressiin. […]

Tamperelaisen tutkimustyön tukisäätiö lahjoittaa 10 000 euroa

Tampereen yliopisto on saanut 10 000 euron lahjoituksen Tamperelaisen tutkimustyön tukisäätiöltä. Lahjoitus kohdennetaan yhteiskuntatieteiden alalle. – Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisenä yhteisönä edistää tamperelaisissa yliopistoissa ja vastaavan tasoisissa tamperelaisissa oppilaitoksissa tapahtuvaa tieteellistä tutkimustyötä sekä tukea korkeatasoista tutkimustyötä näissä oppilaitoksissa tekeviä tutkijoita mm. apurahoin, kertoo säätiön asiamies Ari Simojoki. Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso kiittää lahjoituksesta. – Lahjoitus tukee hienolla […]

YH Kodit-konserni lahjoittaa 300 000 euroa yliopistoille Tampereella ja Turussa

Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa toimiva YH Kodit-konserni lahjoittaa Tampereen yliopistolle 100 000 euroa. Saman suuruisen lahjoituksen saavat myös Tampereen teknillinen yliopisto sekä Turun yliopisto. Lahjoituksilla on tarkoitus tukea koulutusta ja tutkimustyötä asumisen saralla. ”YH Kodit on merkittävä asumiseen keskittyvä rakennuttaja Tampereen ja Turun seuduilla. Rakennutamme vuosittain noin 500 – 1000 asuntoa.” sanoo Janne Tuominen, YH Kotien toimitusjohtaja. […]

Matematiikka ja äidinkieli tukevat toisiaan koulutunnilla

Tampereella kehitetään pedagogiikkaa, jossa matemaattinen ajattelu tulee näkyväksi kirjoittamalla ja kuvittamalla Tampereella kehitetään uudenlaista kielentämisen pedagogiikkaa, jossa äidinkieli ja matematiikka tukevat toisiaan. Matemaattisten tehtävien kirjoittaminen ja kuvittaminen koulutunnilla auttavat ymmärtämään matemaattista ajattelua ja edistävät äidinkielen oppimista. Uutta oppimismallia on kokeiltu hyvällä menestyksellä alakoulusta yliopistoon saakka. – Matematiikan opetus on muuttumassa niin, että ymmärtämiselle on enemmän […]

Tampereen yliopistoon kaksi Akatemian huippuyksikköä

Tampereen yliopisto on saanut kaksi uutta tieteen huippuyksikköä, jotka sijoittuvat historian ja pelitutkimuksen aloille. Niiden lisäksi Tampereen yliopisto on mukana kolmessa muussa huippuyksikössä, jotka kuuluvat kasvaingenetiikan, monikudosmallintamisen ja ikääntymisen tutkimuksen aloille. Huippuyksikköjen lisäksi Suomen Akatemia on myöntänyt Tampereen yliopistolle profiloitumisen vahvistamiseen 1,9 miljoonaa euroa. Suomen Akatemia valitsi uudet tutkimuksen huippuyksiköt vuosille 2018–2025. Huippuyksikköohjelmaan valittiin 12 […]

Tampereen yliopiston koulutusuudistus onnistui hyvin

Tampereen yliopisto on onnistunut erittäin hyvin koulutusuudistuksensa läpiviemisessä. Uudistusta arvioineen asiantuntijaryhmän mukaan yliopiston koulutusuudistuksessa tekemä työ on kansallisesti edellä käyvää. Arviointiryhmä toteaa, että uudistuksen tavoitteet ja toimet ovat eurooppalaista korkeakoulutusta yhtenäistävän Bolognan prosessin mukaisia. Yliopistoyhteisö on myös sisäistänyt muutostarpeen ja sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin. Tampereen yliopisto uudisti koulutustaan laajasti vuosina 2010–2015. Uudistuksen onnistumista ja vaikuttavuutta selvitettiin […]

Turvapaikkaprosessi liian raskas

Turvapaikkaprosessi on liian jäykkä vastaamaan muuttoliikkeen vaihteluihin. Tutkija Eeva Puumala sanoo, että yli 30 000 turvapaikanhakijan määrä Suomessa vuonna 2015 osoitti järjestelmän ongelmallisuuden. – Hallinnan mekanismit eivät toimi eivätkä pysty vastaamaan muutokseen, koska muuttoliike hakee nopeasti uusia suuntia. Ihmiset vaihtavat reittiä ja mukautuvat. Geneven sopimus pakolaisuudesta ei ehkä toimi sellaisenaan tapauksiin, joissa liikkuvuuden syyt ovat […]