Tag Archives: Liike-elämän innovaattori

Vakuutusyhtiö Turvalta uusi lahjoitus Tampereen yliopistolle

Lahjoituksen luovutustilaisuudessa yhteistyöstä iloitsevat Turvan palvelujohtaja Janne Mäkinen (vasemmalta), dekaani Antti Lönnqvist, rehtori Liisa Laakso, Turvan toimitusjohtaja Minna Metsälä sekä vakuutustieteen professori Lasse Koskinen. Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto.   Tampereella toimiva vakuutusyhtiö Turva on lahjoittanut 100 000 euroa Tampereen yliopistolle. Lahjoitus kohdennetaan kauppatieteiden koulutusalalle. Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan toimitusjohtaja Minna Metsälä odottaa paljon Tampere3-hankkeelta. – Yhteistyön ja yhteenliittymisen […]

TEK lahjoitti 10 000 euroa luonnontieteille

Tekniikan akateemiset TEK lahjoitti 120-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 10 000 euroa Tampereen yliopiston luonnontieteelliselle koulutusalalle. – Viime vuosien aikana yliopistot ovat joutuneet tiukoille säästöjen takia. Kuitenkin, jos haluamme kääntää talouden suunnan, nyt on aika satsata tulevaisuuteen, koulutuspolitiikan johtaja Jari Jokinen TEKistä tähdentää. – Me luonnontieteiden ja tekniikan ammattilaiset järjestämme harvoin suuria mielenilmaisuja, mutta viime vuonna 120 vuotta täyttänyt TEK päätti […]

Aktia Pankki lahjoittaa kauppatieteille

Aktia Pankki lahjoittaa 500 000 euroa toiminta-alueensa yliopistoille ja korkeakouluille. Aktian lahjoitukset suunnataan kauppatieteiden, oikeustieteen sekä tekniikan alan koulutukseen ja tutkimukseen. Tampereen yliopiston kauppatieteiden alalle Aktia lahjoittaa 17 500 euroa. ‒ Aktia haluaa lahjoituksen avulla myötävaikuttaa kansainvälisesti kilpailukykyisen ja korkealaatuisen koulutuksen ja tutkimuksen jatkuvaan kehitykseen Suomessa. Tieteen ja tiedon korkea taso edistää kansantalouden kasvua, työllisyyttä ja […]

Pelialan opetuksen kansainvälinen tunnustus

Pelitutkimuksen ja -suunnittelun yliopistollisen opetuksen kansainvälinen kattojärjestö HEVGA,  The Higher Education Video Game Alliance, on myöntänyt HEVGA Fellow -arvonimen professori Frans Mäyrälle. Professori Mäyrä on Tampereen yliopiston pelitutkimusryhmän perustaja ja toimii viestintätieteiden tiedekunnan varadekaanina. Nyt ensimmäistä kertaa myönnettyjen HEVGA Fellows -nimitysten kriteerinä ovat merkittävät saavutukset pelitutkimuksessa ja pelialan yliopistollisen opetuksen kehittämisessä. Mäyrä on nyt saanut […]

Tampereella laaditaan laskentamallia kehitysmaille

Mikrosimulaatiomalli auttaa kansantalouksia arvioimaan tulonsiirtojen ja verotuksen vaikutuksia Tampereen yliopisto on mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa laaditaan mikrosimulaatiomallia kehitysmaille verotuksen ja tulonsiirtojen hintalappuvaikutusten arvioimiseksi. –Malli auttaa kokonaisuuden suunnittelua. Se näyttää, missä ovat suurimmat aukot turvaverkoissa, miten niitä pystyy paikkaamaan ja millaisilla tulonsiirroilla, kertoo Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori Jukka Pirttilä. Pirttilä tutkii kehitysmaiden julkista taloutta Tampereen yliopiston […]

Tampereen yliopiston koulutusuudistus onnistui hyvin

Tampereen yliopisto on onnistunut erittäin hyvin koulutusuudistuksensa läpiviemisessä. Uudistusta arvioineen asiantuntijaryhmän mukaan yliopiston koulutusuudistuksessa tekemä työ on kansallisesti edellä käyvää. Arviointiryhmä toteaa, että uudistuksen tavoitteet ja toimet ovat eurooppalaista korkeakoulutusta yhtenäistävän Bolognan prosessin mukaisia. Yliopistoyhteisö on myös sisäistänyt muutostarpeen ja sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin. Tampereen yliopisto uudisti koulutustaan laajasti vuosina 2010–2015. Uudistuksen onnistumista ja vaikuttavuutta selvitettiin […]

Liikesivistysrahasto tukee kauppatieteitä

Liikesivistysrahasto on tehnyt 50 000 euron lahjoituksen Tampereen yliopiston kauppatieteiden koulutusalalle. Johtamiskorkeakoulun johtaja Antti Lönnqvist kiittää lahjoituksesta. Liikesivistysrahasto on tukenut tamperelaista kauppatieteiden opetusta ja tutkimusta lahjoituksin myös aiemmin. – Pitkäjänteisellä tuella on merkitystä alan kehittämisessä. Tampereella haluamme panostaa monitieteiseen johtamistutkimukseen ja edistämme kauppatieteellisen alan kehittymistä mm. kaupan ja palveluiden, julkisen ja yksityisen rajapintojen, vakuutustoiminnan ja osuuskuntien […]

Vakuutuksen ja riskienhallinnan koulutukselle akkreditointi

Tampereen yliopiston vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta on saanut Euroopan riskienhallintayhdistyksen FERMAn akkreditoinnin. Tunnustus tarkoittaa, että opetustarjonta täyttää FERMAn asettamat riskienhallintakoulutuksen vaatimukset. – Vakuutuksen ja riskienhallinnan opinnoista valmistuvat saavat todistukseensa tai erikseen maininnan siitä, että koulutus on FERMAn akkreditoima, kertoo vakuutustieteen lehtori Aarno Ahteensivu Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta. – Se antaa koulutukselle kansainvälisen ulottuvuuden, ja siitä on […]

OP lahjoittaa Pirkanmaan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Pirkanmaan osuuspankit ja OP Ryhmä lahjoittavat Tampereen yliopistoille 600 000 euroa. – Osuuspankit haluavat kantaa yhteiskuntavastuuta paikallisesti. Uskomme, että koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen edistää Pirkanmaan alueen elinvoimaisuutta ja kansalaisten hyvinvointia, OP Tampereen toimitusjohtaja Mikko Rosenlund toteaa. Pirkanmaan osuuspankit ja OP Ryhmä lahjoittavat Tampereen yliopistolle ja Tampereen teknilliselle yliopistolle yhteensä 600 000 euroa. Molemmat yliopistot saavat 300 […]

Tiedonhankinnan käyttäjäkeskeisen lähestymistavan tutkija palkittiin

Professori Reijo Savolainen on saanut informaatiotutkimuksen keskeisen kansainvälisen järjestön, Association for Information Science and Technologyn (ASIS&T), vuoden 2016 tutkimuspalkinnon merkittävistä ansioistaan informaatiotutkimuksessa. Savolainen työskentelee informaatiotutkimuksen professorina Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikössä. Palkinnon perusteluissa todetaan, että Savolaisella on ollut keskeinen rooli tiedonhankinnan tutkimuksen kehittämisessä ja että hän on alansa tuotteliaimpia tutkijoita maailmassa. Savolaisen ansiona pidetään sitä, että […]