Tampereen yliopiston blogeja

RehtoriblogiRehtoriblogi

Rehtori Liisa Laakso sekä vararehtorit Harri Melin, Katariina Mustakallio ja Seppo Parkkila kertovat yliopiston kuulumisia sekä ruotivat maailman menoa.

Lue blogia | Tilaa sähköpostiin

 

AlustaAlusta!

Aktiivinen verkkolehti avaa yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimusta sekä ja nostaa esiin uusia keskustelunaiheita.

Lue Alustaa! | Katso videot

 

iiteetä ja sympatiaa

Ajatuksia, visioita, kokemuksia ja vinkkejä digimaailman pyörteistä. Tampereen yliopiston tietohallinnon blogi.

Lue blogia

 

Kestävä kehitys – Sustainable development

Kestävän kehityksen opetusta ja tutkimusta Tampereen yliopistossa.

Lue blogia

 

 

kivi-1-120x120Kirjallisuudentutkimuksen blogi

Blogi tarjoaa alustan uusien tutkimusjulkaisujen esittelyyn ja tutkimuksessa puhaltavien tuulten seuraamiseen.

Lue blogia

 

 

KirjastoikkunaKirjastoikkuna

Kirjaston henkilökunta kertoo kirjaston toiminnasta ja keskustelee asiakkaiden kanssa.

Lue blogia

 

Soteralli – tutkijat karttureina

Asiantuntijoiden näkökulmia muuttuviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Lue blogia

 

 

Student AmbassadorsStudent Ambassadors

Tampereen yliopiston kansainvälisten opiskelijalähettiläiden blogi.

Lue blogia

 

 

 Tietoarkistoblogi

Tietoarkistoblogi ottaa kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin sekä kertoo tietoarkiston palveluista ja hankkeista.

Lue blogia

 

 

wastebusters-finland-120-px-uusiWastebusters

Blogi käsittelee kotona tapahtuvan ruokahävikin estämistä ja vähentämistä.

Lue blogia

 

 

Tutkimuksen ja opetuksen blogeja

Asiakirjahallinnan reunamerkintöjä
Informaatiotieteiden yksikön asiakirjahallinnan blogi

CHILDCARE-tutkimushanke
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama konsortio

COMS-blogi
Viestintätieteiden tiedekunnan blogi

Cross-Border International Relations
Euroopan ja Venäjän suhteisiin painottuneen maisteriohjelman blogi

Dialogue: Constructive Talk at Work
Opiskelijoiden ryhmätöitä, aiheena työelämäviestintä

eArvonluonti
Kolme avausta uuteen arvonluontiin

EduMAP
Aikuiskasvatuksen tutkimusprojektin kuulumisia

EDUn galleriat
Poikkitaiteellisia ja -tieteellisiä näyttelyitä kasvatustieteiden tiedekunnassa

EQUAL – Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Keskusteluita ja utopioita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikasta Tampereen yliopistossa

EURA-NET Forum Debate
Asiantuntija-alustuksia kansainvälisen liikkuvuuden tutkijoilta

Experts, Communities and the Negotiation of the Experience of Modernity
Modernia muutosta käsittelevän tutkimusprojektin blogi

Global Health and Development
Kansainvälisen opetus- ja tutkimusohjelman blogi

HET – Higher Education in Transition
Kasvatustieteiden yksikön korkeakoulutuksen tutkimusryhmän blogi

Institute for Advanced Social Research
Tutkijakollegiumin blogi

Invisible Toddlerhood
Varhaiskasvatuksen tutkimuksen blogi

Kansainvälisen politiikan yhdistys
Keskustelua ja tiedonvälitystä kansainvälisiin suhteisiin liittyvistä aiheista

Kansanterveystyömaa
Kansanterveyden tutkimuksen blogi

Kielikeskus-blogi
Kielikeskuslaiset kertovat viestintään ja kieleen liittyvistä tapahtumista, toiminnasta, kehitystyöstä ja ajankohtaista suuntauksista.

Law and Media Tampere
Tutkimusverkoston blogi

Mainoskatkolla.com
Markkinoinnin opintosuunnan blogi

Making Spaces of Justice Across the East-West Divide
Tutkimushankkeen blogi

Mediakasvatus
Viestinnän, median ja teatterin yksikön mediakasvatuksen blogi

Mediayhteiskunta
Aikalaisdiagnoosia yhteiskunnasta median näkökulmasta katsottuna

Minun yliopistoni
Kirjoitelmia Tampereen yliopistosta ja tulevaisuudesta

Ohjauskahvila
Opiskelun ohjaamisen blogi

Pathways to Political Trust
CONTRE-tutkimuskonsortion blogi

Perheet keskiössä
Lasten ja perheiden hyvinvointityön ja -tutkimuksen blogi

PERLAblogi
Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Perustuslakiblogi
Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran blogi, johon kirjoittaa aktiivisesti Tampereen yliopiston valtiosääntötutkijoita.

Perus- ja ihmisoikeusindikaattorien kehittämishanke
Tutkimushankkeen blogi

Priano
Yksityisyys ja anonymiteetti verkkoviestinnässä -tutkimushankkeen blogi

Puheviestintä
Puheviestinnän opiskelijoiden blogi

Rokotetutkimuskeskus
Rokotetukimuskeskuksen uutisia

Ryhmäohjaus
Urasuunnittelua ja opiskelutaitoja tukevat ryhmät

Sente
Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmän blogi

Suomalaisen yhteiskunnan historia – menikö se niin?
Yhteiskunnan historian huippuyksikön blogi

Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa
Kirjallisuudentutkijoiden blogi

Tampereen eOppimisen klusteri
Verkko-oppimisympäristöjen tutkimuksen ja kehittämisen blogi

Trivium
Vanhempien aikojen tutkimuksen blogi

Vakakumppanuus
Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto

Tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden blogeja

frans goes blog
Frans Mäyrä, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median professori

Nelli Hankonen
Ajatuksia käyttäytymisen muutoksesta ja hyvinvoinnin edistämisestä
Nelli Hankonen, sosiaalipsykologian yliopistonlehtori

Pekka Isotalus
Puheviestinnän professori Pekka Isotalus kirjoittaa poliittisen viestinnän ja suomalaisen puhekulttuurin ajankohtaisista ilmiöistä.

Kapea polku pohjoiseen
Muistiinpanoja ja hajanaisia ajatuksia kaupunkien ja alueiden kehittämisestä – ja vähän muustakin
Markku Sotarauta, aluetieteen professori

Kirjoittaminen, kielellä
Väitöskirjatutkija Kirsi Sandbergin blogi

Kuntasäpinää 2015
Kahden tutkijan ylläpitämä blogi, jossa ollaan kiinnostuneita aktiivisista kuntalaisista ja asukkaista.
Jarmo Rinne ja Tiina Rättilä

My academic adventure
Alumniopiskelija Petra Ruususen blogi

Opiskelijablogi
Millaista on opiskelu Tampereen yliopistossa? Opiskelijat pohtivat opintoja, työntekoa ja elämää yleensä.

Matti Pesu / The Ulkopolitist
The Ulkopolitist on kansainvälisen politiikan ilmiöitä sekä suomalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä puoluepoliittisesti, uskonnollisesti ja järjestöllisesti sitoutumaton blogikollektiivi.
Blogikollektiivissa mukana Matti Pesu, tutkija ja tohtoriopiskelija

Jiri Nieminen / Politiikasta
Politiikasta.fi on Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti, jonka tehtävänä on yhteiskuntatieteiden, erityisesti politiikan tutkimuksen, yleistajuistaminen. YTT Jiri Nieminen on politiikan tutkija COMSissa

Hannu Saarijärvi
Hannu Saarijärvi, palvelujen ja kaupan professori

Tietovirta @harri_laihonen
Tietojohtaminen, tiedolla johtaminen, tuloksellisuus, suorituskyky

Työ, Työvoima & Politiikka
Pertti Koistinen, professori ja työpolitiikan tutkija

Valtablogi
Journalistiikan opiskelijoiden blogissa pureudutaan yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Yksikössä
Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtajan Heikki Hellmanin blogi