Sovittelujournalismin työpaja

Akateeminen moduuli* (5 op) Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnassa

Kohderyhmä: Journalistit
Ajankohta: 18.1.–22.3.2018
Laajuus: 5 op
Vastaavat kouluttajat: Tutkijat Laura Ahva ja Mikko Hautakangas, COMS, TAY
Paikka: Tampereen yliopisto
Osallistumismaksu: 1200 euroa (arvonlisäveroton koulutus)
Ilmoittautuminen: Viimeistään 24.11. kello 16.00 tällä lomakkeella.

Tavoitteet: Etsimme käytännön ratkaisuja konfliktiherkkien aiheiden käsittelemiseksi journalismissa. Tavoitteena on tunnistaa ja kokeilla keinoja purkaa vastakkainasetteluja kuohuttavissa aiheissa, parantaa julkisen keskustelun laatua ja lisätä journalistisen työn mielekkyyttä kärjistyksiin taipuvaisen keskustelukulttuurin keskellä.

Osallistujat: Työpajaan otetaan 8 työelämässä olevaa ammattijournalistia sekä yhteensä 12 journalistiikan, mediatutkimuksen ja puheviestinnän maisteriopiskelijaa (ryhmän kokonaisosallistujamäärä 20).

Lähi- ja etäopetusjaksot: Moduuli koostuu neljästä lähiopetuspäivästä, ennakkotehtävistä, opettajien valitsemaan aineistoon perehtymisestä sekä projektityöskentelystä lähiopetuspäivien välillä:

Orientoiva etäjakso 18.–31. tammikuuta (verkossa)
1. työpajapäivä 1. helmikuuta klo 10.15–17.00
2. työpajapäivä 8. helmikuuta klo 10.15–17.00
3. työpajapäivä 15. maaliskuuta klo 10.15–17.00
4. työpajapäivä 22. maaliskuuta klo 10.15–17.00

Lisätietoja: Suunnittelija Satu Seppä, satu.seppa@staff.uta.fi / 040 190 4131
Koulutuksen tarkempi kuvaus Tutkimuskeskus COMETin sivuilla

* Akateemisten moduulien osallistujavalinnoissa etusija on korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Opintojaksolle osallistuvat aikuisopiskelijat suorittavat sen samoin vaatimuksin kuin tutkinto-opiskelijat. Hyväksytty opintosuoritus (5 op) kirjataan Tampereen yliopiston opintorekisteriin.

Terveysviestintä

Seuraava terveysviestinnän akateeminen moduuli tarjolla lukuvuonna 2018–2019.

Akateeminen moduuli viestinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kehittäjille (5 op)

Koulutus korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tehtäviin kuuluu terveyteen liittyvä viestintä ja tiedottaminen tai terveyttä edistävä toiminta esimerkiksi mediassa, julkishallinnossa, terveydenhuollon organisaatiossa, terveysalan järjestössä tai tutkimuslaitoksessa.

Lähi- ja etäopiskelujaksot:

1. Orientoiva jakso verkossa 12.1.–8.2.2017
2. Ensimmäinen lähiopetusjakso Tampereella 9.–10.2.2017
3. Etäopiskelujakso; kehittämistehtävä 10.2.–8.3.2017
4. Toinen lähiopetusjakso Tampereella 9.3.2017
5. Etäopiskelujakso; kehittämistehtävä (jatkuu) 10.3.–5.4.2017
6. Kolmas lähiopetusjakso Tampereella 6.4.2017
7. Etäopiskelujakso; kehittämistehtävien raportointi 7.–28.4.2017

Lisätiedot CMT:n sivuilla: www.uta.fi/cmt/taydennyskoulutus/tervi.html

Päättynyt: Kohtaamisen taito

Kohtaamisen taito –koulutuskokonaisuus vastaa sosiaalityöntekijöiden tarpeeseen kehittää omia asiakkaiden kohtaamisen taitoja erityisesti lapsi- ja maahanmuuttajatyössä Satakunnassa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä sosiaalityöntekijöiden ammatillisia taitoja syventämällä heidän omaa osaamistaan ja vahvistamalla asiakastyön menetelmiä sekä oman työn tutkimista. Koulutus toteutetaan osana Porin sosiaalitieteellisen oppimiskeskittymän EAKR-hanketta.

Osaamistavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaalityöntekijän taitoja kohdata lapsi asiakkaana, lisätä työntekijän itsetuntemusta ammatillisena auttajana sekä tarjota työvälineitä vuorovaikutustyön tueksi ja oman työn tutkivaan reflektointiin.

Opettajat ja vastuuhenkilöt
Moduulin kouluttajina toimivat: professori Timo Harrikari, yliopistonlehtorit Riikka Korkiamäki ja Tuija Eronen sekä yliopisto-opettaja Erna Törmälehto Tampereen yliopiston Porin yksiköstä, yliopistonlehtori Kati Turtiainen Jyväskylän yliopistosta, erityisasiantuntijat Hanna Särkiö ja Sari-Anne Paaso Pesäpuu ry:stä. Koulutuksen suunnittelijana ja vastuuhenkilönä toimii yliopisto-opettaja Erna Törmälehto.

Opiskelu- ja työmuodot
Moduuli sisältää luentoja, ryhmätöitä, työpajatyöskentelyä, itsenäisiä oppimistehtäviä, oppimispäiväkirjan sekä verkko-opiskelua.

Suoritustapa
Aktiivinen osallistuminen lähipäiviin, työpajatyöskentely sekä itsenäinen työskentely.

Aika ja paikka
Opinnot järjestetään 16.9.2015 – 31.5.2016 Porin yliopistokeskuksessa. Opetus sisältää lähiopetuksena viisi iltapäivää ja kaksi kokonaista koulutuspäivää sekä verkko-opintoja.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoja antaa Erna Törmälehto, Tampereen yliopiston Porin yksikkö, erna.tormalehto@uta.fi, puh. 050-430 2011

Päättynyt: Tutkinnon osia voi opiskella Summer Schoolissa

Tampereen yliopisto järjestää yhteistyössä Unipoli Tampereen kanssa ensimmäisen Summer School –kokonaisuuden elokuussa 2015. Tarjolla on tutkinto-ohjelmiin kuuluvia opintoja mm. terveystieteen, yhteiskuntatieteiden, sosiaalitieteiden ja kasvatustieteen alalta. Kaikki opetus on englanninkielistä.
Summer Schoolin opinnot ovat maksullisia muille kuin tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille.
Lisätietoja Summer Schoolista:http://www.uta.fi/admissions/summer_school/index.html

Vuorovaikutus työelämässä – akateemista asiantuntijakoulutusta työorganisaatioiden kehittäjille

Kurssilla tarkastellaan vuorovaikutusta sosiaalitieteelliseen tutkimukseen perustuvista näkökulmista. Osallistuja oppii erittelemään ryhmäilmiöihin, valtaan, hyvinvointiin ja tunteisiin liittyviä teorioita ja käsitteitä, jotka ovat keskeisiä työelämän vuorovaikutuksen jäsentämisessä ja kehittämisessä. Opittua voidaan soveltaa käytännössä esimerkiksi projektien suunnittelussa, muutostilanteissa ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa.

Lue loppuun