Sovittelujournalismin työpaja

Akateeminen moduuli* (5 op) Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnassa

Kohderyhmä: Journalistit
Ajankohta: 18.1.–22.3.2018
Laajuus: 5 op
Vastaavat kouluttajat: Tutkijat Laura Ahva ja Mikko Hautakangas, COMS, TAY
Paikka: Tampereen yliopisto
Osallistumismaksu: 1200 euroa (arvonlisäveroton koulutus)
Ilmoittautuminen: Viimeistään 24.11. kello 16.00 tällä lomakkeella.

Tavoitteet: Etsimme käytännön ratkaisuja konfliktiherkkien aiheiden käsittelemiseksi journalismissa. Tavoitteena on tunnistaa ja kokeilla keinoja purkaa vastakkainasetteluja kuohuttavissa aiheissa, parantaa julkisen keskustelun laatua ja lisätä journalistisen työn mielekkyyttä kärjistyksiin taipuvaisen keskustelukulttuurin keskellä.

Osallistujat: Työpajaan otetaan 8 työelämässä olevaa ammattijournalistia sekä yhteensä 12 journalistiikan, mediatutkimuksen ja puheviestinnän maisteriopiskelijaa (ryhmän kokonaisosallistujamäärä 20).

Lähi- ja etäopetusjaksot: Moduuli koostuu neljästä lähiopetuspäivästä, ennakkotehtävistä, opettajien valitsemaan aineistoon perehtymisestä sekä projektityöskentelystä lähiopetuspäivien välillä:

Orientoiva etäjakso 18.–31. tammikuuta (verkossa)
1. työpajapäivä 1. helmikuuta klo 10.15–17.00
2. työpajapäivä 8. helmikuuta klo 10.15–17.00
3. työpajapäivä 15. maaliskuuta klo 10.15–17.00
4. työpajapäivä 22. maaliskuuta klo 10.15–17.00

Lisätietoja: Suunnittelija Satu Seppä, satu.seppa@staff.uta.fi / 040 190 4131
Koulutuksen tarkempi kuvaus Tutkimuskeskus COMETin sivuilla

* Akateemisten moduulien osallistujavalinnoissa etusija on korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Opintojaksolle osallistuvat aikuisopiskelijat suorittavat sen samoin vaatimuksin kuin tutkinto-opiskelijat. Hyväksytty opintosuoritus (5 op) kirjataan Tampereen yliopiston opintorekisteriin.

Työyhteisön muutos ja kehittäminen – akateemista asiantuntijakoulutusta työorganisaatioiden kehittäjille

Koulutuksen tavoite: Koulutuksessa käsitellään erilaisia työyhteisön kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, kuten kehittäjän roolia ja siihen liittyviä ristipaineita, muutosvastarintaa, muita kehittämiseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja sekä eettisiä kysymyksiä.

Lue loppuun