Sovittelujournalismin työpaja

Akateeminen moduuli* (5 op) Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnassa

Kohderyhmä: Journalistit
Ajankohta: 18.1.–22.3.2018
Laajuus: 5 op
Vastaavat kouluttajat: Tutkijat Laura Ahva ja Mikko Hautakangas, COMS, TAY
Paikka: Tampereen yliopisto
Osallistumismaksu: 1200 euroa (arvonlisäveroton koulutus)
Ilmoittautuminen: Viimeistään 24.11. kello 16.00 tällä lomakkeella.

Tavoitteet: Etsimme käytännön ratkaisuja konfliktiherkkien aiheiden käsittelemiseksi journalismissa. Tavoitteena on tunnistaa ja kokeilla keinoja purkaa vastakkainasetteluja kuohuttavissa aiheissa, parantaa julkisen keskustelun laatua ja lisätä journalistisen työn mielekkyyttä kärjistyksiin taipuvaisen keskustelukulttuurin keskellä.

Osallistujat: Työpajaan otetaan 8 työelämässä olevaa ammattijournalistia sekä yhteensä 12 journalistiikan, mediatutkimuksen ja puheviestinnän maisteriopiskelijaa (ryhmän kokonaisosallistujamäärä 20).

Lähi- ja etäopetusjaksot: Moduuli koostuu neljästä lähiopetuspäivästä, ennakkotehtävistä, opettajien valitsemaan aineistoon perehtymisestä sekä projektityöskentelystä lähiopetuspäivien välillä:

Orientoiva etäjakso 18.–31. tammikuuta (verkossa)
1. työpajapäivä 1. helmikuuta klo 10.15–17.00
2. työpajapäivä 8. helmikuuta klo 10.15–17.00
3. työpajapäivä 15. maaliskuuta klo 10.15–17.00
4. työpajapäivä 22. maaliskuuta klo 10.15–17.00

Lisätietoja: Suunnittelija Satu Seppä, satu.seppa@staff.uta.fi / 040 190 4131
Koulutuksen tarkempi kuvaus Tutkimuskeskus COMETin sivuilla

* Akateemisten moduulien osallistujavalinnoissa etusija on korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Opintojaksolle osallistuvat aikuisopiskelijat suorittavat sen samoin vaatimuksin kuin tutkinto-opiskelijat. Hyväksytty opintosuoritus (5 op) kirjataan Tampereen yliopiston opintorekisteriin.

Kryptografia ja tietoturva

Akateeminen moduuli (1 op)

Tutustumme tietoturvan perusteisiin toimittajan arkikäytössä ja haastavammissa olosuhteissa. Opimme lähettämään salattuja sähköposteja ja anonymisoimaan oman verkkoliikenteemme. Vastaavana kouluttajana journalistiikan vierailijaprofessori Hanna Nikkanen.

Koulutus toteutetaan kahdesti samansisältöisenä lähiopetuspäivänä Tampereen yliopistossa. Ilmoittautumiset viimeistään 30.11.2016. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ryhmä A: 18. tammikuuta 2017 klo 10.15–16.00
Ryhmä B: 25. tammikuuta 2017 klo 10.15–16.00

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet CMT:n sivuilla: www.uta.fi/cmt/taydennyskoulutus/tietoturva.html

Terveysviestintä

Seuraava terveysviestinnän akateeminen moduuli tarjolla lukuvuonna 2018–2019.

Akateeminen moduuli viestinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kehittäjille (5 op)

Koulutus korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tehtäviin kuuluu terveyteen liittyvä viestintä ja tiedottaminen tai terveyttä edistävä toiminta esimerkiksi mediassa, julkishallinnossa, terveydenhuollon organisaatiossa, terveysalan järjestössä tai tutkimuslaitoksessa.

Lähi- ja etäopiskelujaksot:

1. Orientoiva jakso verkossa 12.1.–8.2.2017
2. Ensimmäinen lähiopetusjakso Tampereella 9.–10.2.2017
3. Etäopiskelujakso; kehittämistehtävä 10.2.–8.3.2017
4. Toinen lähiopetusjakso Tampereella 9.3.2017
5. Etäopiskelujakso; kehittämistehtävä (jatkuu) 10.3.–5.4.2017
6. Kolmas lähiopetusjakso Tampereella 6.4.2017
7. Etäopiskelujakso; kehittämistehtävien raportointi 7.–28.4.2017

Lisätiedot CMT:n sivuilla: www.uta.fi/cmt/taydennyskoulutus/tervi.html

Päättynyt: Terveyttä viestinnästä – viestintää terveydestä – Syvennä ja laajenna terveysviestinnän osaamistasi

Akateemista asiantuntijakoulutusta viestinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kehittäjille ja aiheeseen opinnoissaan erikoistuville (5 op)
Tampereen yliopistossa käynnistyy alkuvuonna 2015 terveysviestinnän monitieteinen koulutus, jossa yhdistyvät viestinnän, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus ja käytäntö. Koulutuskokonaisuus on suunnattu sinulle, joka haluat kehittää terveysviestinnän osaamistasi. Koulutus toteutetaan osana Viestinnän, median ja teatterin yksikön ja Terveystieteiden yksikön maisteriopintoja.

Lue loppuun